Šta je PwC Professional?

Vidite ovu stranu u: English

U PwC-u svi naši zaposleni moraju pokazati određene ključne veštine, koje se odnose na “PwC Professional”. One se procenjuju tokom procesа prijаvljivаnjа, а kаndidаti bi trebalo dа budu sposobni dа prikažu ‘’PwC Professional’’ osobine kroz svoje sopstveno iskustvo.

Više o “PwC Professional” veštinama možete pogledati na sledećem linku: