PwC realizovala postupak spajanja/pripajanja kompanije Booz & Company

View this page in: English

Njujork, 3. april 2014. godine - PwC sa zadovoljstvom objavljuje da je sa uspehom realizovana transakcija poslovne kombinacije sa kompanijom Booz & Company. Dobijanjem saglasnosti svih relevantnih nadležnih organa za transakciju spajanja/pripajanja Booz & Company društvu PwC, kompanija Booz & Company postala je zvanično deo mreže PwC društava. Svi uslovi su ispunjeni i sporazum o spajanju/pripajanju je realizovan.

U cilju obeležavanja ovog važnog događaja, kompanija Booz & Company je promenila svoj naziv u Strategy&. Nov naziv, koji će biti korišćen uz naziv i oznaku društva PwC, odražava snagu kompanije Booz & Company u oblasti strateškog savetovanja koju ova kompanija donosi mreži PwC društava, kao i svu korist koju će od postignutog sporazuma imati klijenti i sve interesne strane. Kompanija Booz & Company će nakon promene vlasničke strukture i isteka dogovorenog roka, prestati da koristi svoj stari naziv.

U govoru dobrodošlice kompaniji Strategy& i njenom stručnom timu, Denis Neli ( Dennis Nally), predsednik kompanije PricewaterhouseCoopers International, kaže: “Ovaj dan predstavlja važan korak za PwC, naše klijente i interesne strane. Društva posluju u do sada nezabeleženim uslovima koji dovode do poremećaja u njihovom funkcionisanju, stoga ona imaju sve veću potrebu za pravom strategijom i jačanjem vlastitih kapaciteta kako bi bila u mogućnosti da pomenutu strategiju primene. Udruženi, PwC i Strategy&, zadovoljavaju pomenutu potrebu društava – pružamo vrhunsku vrednost klijentima i interesnim stranama, privlačimo najtalentovanije kadrove i društvima širom sveta pomažemo da izgrade vlastite kapacitete.”

“Udruživanjem sa kompanijom Strategy&, kompanija PwC postaje predvodnik promena u sektoru konsultantskih usluga u svetu,” dodaje g-din Neli.

“Izuzetno smo zadovoljni zbog udruživanja sa kompanijom PwC, vodećom mrežom društava za pružanje stručnih usluga u svetu, budući da nam to omogućava da klijentima i našim zaposlenima pružimo veće, šire i bolje mogućnosti za ostvarivanje rezultata kroz primenu adekvatne strategije,” kaže Čezare R. Mainardi (Cesare R. Mainardi), generalni direktor kompanije Strategy&.

“Kompanija Strategy& ovom poslovnom kombinacijom unosi 100 godina dugo iskustvo u oblasti strateškog savetovanja u već bogat portfolio konsultantskih usluga kompanije PwC. Od prvog dana moći ćemo da zadovoljimo potrebe klijenata i pružimo im kompletnu uslugu - od definisanja strategije do uspešne realizacije, kao i jedinstven nastup na tržištu. Posedujemo neophodno iskustvo, kapacitete, resurse i stručne sposobnosti da društvima svuda u svetu pomognemo u svim fazama poslovanja, počev od definisanja strategije pa sve do ostvarivanja željenih rezultata. Imamo fantastične planove za budućnost.”

Za više informacija posetite www.strategyand.pwc.com.