PwC Akademija

Doživi znanje

PwC Akademija je obrazovni deo globalne mreže PwC u Srbiji. PwC Akademiju čine stručnjaci sa iskustvom koji polaznicima prenose iskustva i znanja koja i sami redovno koriste u svakodnevnoj praksi.

Nudimo  različite programe obuke za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju. Ponuda obuka je koncipirana na osnovu iskustava naših eksperata i globalne organizacije PwC. Programi obuke se oblikuju u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i zahtevima klijenata. PwC Akademija u Srbiji postoji od 2007. godine i deo je rastuće mreže PwC Akademija koje u ovom trenutku postoje u više od 30 zemalja Evrope. Kroz mrežu PwC Akademija vršimo kontinuiranu razmenu i praktičnu primenu znanja, iskustava, kompetencija i metodologija.

Lista predstojećih treninga
HiddenDate Datum Naslov Lokacija
20170807 07/08/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20170904 04/09/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20171006 06/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom) PwC Akademija
20171009 09/10/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20171013 13/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija) PwC Akademija
20171020 20/10/17 PwC Mini MBA (Sesija 3: Upravljanje ljudskim resursima) PwC Akademija
20171104 04/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 4: Menadžerske veštine) PwC Akademija
20171106 06/11/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20171117 17/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 5: Marketing) PwC Akademija
20171124 24/11/17 PwC Mini MBA (Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje) PwC Akademija
20171201 01/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment) PwC Akademija
20171204 04/12/17 ACCA CBE (Computer Based Exam) PwC Akademija
20171215 15/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja) PwC Akademija
20171223 23/12/17 PwC Mini MBA (Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem) PwC Akademija
20171228 28/12/17 Mini MBA - Završni ispit PwC Akademija
Pratite nas