*PwC akademija organizuje posebne seminare koji su namenjeni pojedinačnim kompanijama i drugim organizacijama. Ti seminari su dizajnirani u skladu sa specifičnim potrebama tog konkretnog klijenta. Teme „In-House“ seminara se određuju u skladu sa potrebama klijenta, dok se materijali i način rada prilagođavaju ili posebno kreiraju za tog pojedinačnog klijenta.

Upravljanje projektima

Kome je namenjena obuka?

  • Licima koja se pored redovnih dnevnih aktivnosti bave upravljanjem različitim projektima
  • Licima koja svakodnevno upravljaju projektima
  • Novim rukovodiocima projekata

Više o kursu Upravljanje projektima


PwC Mini MBA

PwC Mini MBA program obuke je usmeren na razvijanje najvažnijih poslovnih znanja i veština. 

PwC Mini MBA