Poslovno savetodavne usluge

View this page in: English

Imajući u vidu opsežna znanja i iskustvo preduzeća PwC, PwC Sektor za poslovno savetodavne usluge može klijentima da pruži savete i da da odgovor na direktna pitanja iz poslovanja koja zatim može da stavi u kontekst lokalnih prilika. PwC poseduje iskustvo u radu sa klijentima za vreme burnih ekonomskih i finansijskih promena te je, stoga, u mogućnosti da predvidi efekat reformi koje se odvijaju u Srbiji na poslovanje svakog, pa i vašeg, preduzeća.

PwC u Srbiji ostvaruje snažne veze za vodećim državnim institucijama i ministarstvima, te je, stoga, u mogućnosti je da brzo i efikasno rešava pitanja sa kojima se neko preduzeće suočava i da identifikuje, odnosno prepozna, pouzdane izvore informacija.

Usluge Sektora za poslovno savetodavne usluge:Pomoć pri poslovnim transakcijama

PwC je na tržištu usluga poznat po znanju i veštinama u pružanju usluga pri finansijskim transakcijama. PwC pomaže klijentima u sledećim poslovima: spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća; izrade finansijske i poslovne analize poslovanja; pristupa tržištu hartija od vrednosti; kao i u poslovima koji se odnose na procenu vrednosti kapitala, pregovore i osmišljavanje procesa poslovanja. PwC takođe pruža usluge pri likvidaciji preduzeća ili prodaji dela preduzeća, kao i usluge osmišljavanja strategije u vezi sa pomenutim poslovima, odnosno aktivnostima.Pomoć pri unapređenju učinkovitosti preduzeća

PwC pomaže klijentima da unaprede poslovanje, te samim time i učinkovitost preduzeća. U tom smislu, PwC primenjuje znanja i iskustva iz oblasti finansija, upravljanja rizicima u poslovanju i informacionih tehnologija. PwC koristi znanja stručnih kadrova sa ciljem da klijentima pomogne prilikom identifikacije i primene mogućnosti za sledeće: smanjenje troškova, unapređenje i kontrolu upravljanja preduzećem, identifikaciju rizika u poslovanju i upravljanje pomenutim rizicima u poslovanju, a sa ciljem da se unapredi kvalitet poslovanja preduzeće. Nadalje, PwC pruža klijentima neposrednu pomoć pri unapređenju finansijske slike preduzeća i procesa upravljanja tokovima gotovine.Pomoć u prevazilaženju specifičnih situacija

PwC pruža širok spektar usluga pri prevazilaženju specifičnih situacija, odnosno teškoća u poslovanju. U tom smislu, PwC pruža usluge iz domena finansijskog upravljanja i "oživljavanja" preduzeća u teškoćama kao i usluge iz domena restrukturiranja preduzeća, analize sudskih sporova i veštačenja.