Izveštaj o kompenzaciji i benefitima - PayWell istraživanje zarada i benefita

View this page in: English

Izveštaj o kompenzaciji i benefitima

Izveštaj o kompenzaciji i benefitima pruža pregled politika i trendova iz oblasti kompenzacija i benfita koje kompanije praktikuju na srpskom tržištu. Izveštaj analizira trendove za celokupno tržište i svaki sektor posebno.

Analiza politika iz oblasti kompenzacija

Alati za utvrđivanje naknada,ocena učinka zaposlenih, platni razredi, usklađivanje zarada, vezivanje plata za stranu valutu (EUR), fiksni bonusi (topli obrok, prevoz, regres, 13. plata), varijabilni bonusi, početne zarade i probni rad, odmor, prekovremeni rad i fleksibilno radno vreme, sindikati, programi naknade za slučaj premeštanja ili zadržavanja zaposlenih, outsourcing politike itd.

Analiza politika iz oblasti benefita

Analiza svih vrsta benfita (automobili, mobilni telefoni, životno osiguranje, privatno penzijsko i privatno zdravstveno osiguranje, društvene aktivnosti, pokloni za posebne prilike, dugoročni podsticajni planovi, sportske aktivnosti, itd.) po kategorijama radnih mesta, troškovima i mogućnostima korišćenja.

Primer PayWell izveštaja istraživanja plata i benefita: