Cene - PayWell istraživanje zarada i benefita

View this page in: English

Sadržaj PayWell izveštaja:

Kompletan paket PayWell izveštaja se sastoji iz:

  • Korisničkog naloga koji klijentu omogućava pristup online platformi
  • Izveštaja po radnim mestima – Izveštaj po radnim mestima sadrži statističke podatke o zaradama za više od 600 radnih mesta i može biti generisan za celokupno tržište i svaki sektor posebno.
  • Izveštaj po razredima – Izveštaj po razredima pruža uvid u podatke o zaradama za grupe radnih mesta klasifikovanih u PayWell razrede. Takođe, može biti generisan za celokupno tržište i svaki sektor posebno.
  • Interaktivan izveštaj - omogućava poređenje sopstvenih podataka o zaradama sa podacima sa tržišta
  • Prilagođen izveštaj– Prilagođen izveštaj vam omogućava da odaberete do tri grupe sličnih kompanija sa čijim uprosečenim podacima želite da se uporedite.
  • Izveštaj o kompenzaciji i benefitima sadrži opis i statističke podatke, za celokupno tržište i svaki sektor posebno, koji se odnose na politike iz oblasti kompenzacije i benefita na srpskom/crnogorskom tržištu .
  • Dokument u Excel formatu sa listom svih radnih mesta i podacima o prosečnim zaradama
  • CD sa svim izveštajima
  • PwC katalog sa organizacionim šemama i opisima poslova za više od 600 radnih mesta
  • Pomoć od strane PwC konsultanata

 

Cene:

Cene za učestvovanje/kupovinu izveštaja PayWell istraživanja su prikazane u tabeli ispod:

Status Cena (EUR) Vrsta izveštaja koja se dobija
Kompanije koje učestvuju 0 Kompletan paket izveštaja
Kompanije koje ne učestvuju 3600 Kompletan paket izveštaja