Cene - PayWell istraživanje zarada i benefita

View this page in: English

Sadržaj PayWell izveštaja:

Kompletan paket PayWell izveštaja se sastoji iz:

  • Korisničkog naloga koji klijentu omogućava pristup online platformi
  • Izveštaja po radnim mestima – Izveštaj po radnim mestima sadrži statističke podatke o zaradama za više od 600 radnih mesta i može biti generisan za celokupno tržište i svaki sektor posebno.
  • Izveštaj po razredima – Izveštaj po razredima pruža uvid u podatke o zaradama za grupe radnih mesta klasifikovanih u PayWell razrede. Takođe, može biti generisan za celokupno tržište i svaki sektor posebno.
  • Interaktivan izveštaj - omogućava poređenje sopstvenih podataka o zaradama sa podacima sa tržišta
  • Prilagođen izveštaj– Prilagođen izveštaj vam omogućava da odaberete do tri grupe sličnih kompanija sa čijim uprosečenim podacima želite da se uporedite.
  • Izveštaj o kompenzaciji i benefitima sadrži opis i statističke podatke, za celokupno tržište i svaki sektor posebno, koji se odnose na politike iz oblasti kompenzacije i benefita na srpskom/crnogorskom tržištu .
  • Dokument u Excel formatu sa listom svih radnih mesta i podacima o prosečnim zaradama
  • CD sa svim izveštajima
  • PwC katalog sa organizacionim šemama i opisima poslova za više od 600 radnih mesta
  • Pomoć od strane PwC konsultanata

 

Cene:

Cene za učestvovanje/kupovinu izveštaja PayWell istraživanja su prikazane u tabeli ispod:

Status Cena (EUR) Vrsta izveštaja koja se dobija
Kompanije koje učestvuju 1200 Kompletan paket izveštaja
Kompanije koje ne učestvuju 3600 Kompletan paket izveštaja

Kompanije koje se prijave za učešće do 15. Marta 2014. imaju pravo na popust od 30%, čime cena paketa iznosi 840 eur.