Upoznajte nas: kalendar dešavanja

Datum Događaj Vreme
13.10.2020 HR Starter 2020 -  HR tech u praksi 15:00h (Online) 
 27.10.2020.  HR Starter 2020 - HR of tomorrow - Budućnost HR struke 16:00h (Online)
29.10.2020. Belgrade Youth Fair - Ljudski resursi savremenog doba. Nove metode i tehnike 11:30h (Online) 
novembar 2020 SAM -Prezentacija ankete i panel diskusija "Cirkularne migracije" Biće objavljeno naknadno

Kontakt

Nikola Grozdanić

Nikola Grozdanić

Ljudski resursi, PwC Serbia

Tel: +381 62 88 33 427

Pratite nas: