Be a game changer

Ambicija znači ciljati više dok stojimo sa obe noge na zemlji.

Opis

ID pozicjie:

Industrija:

Linija Servisa:

Pozicija:

Lokacija:

Kontakt

Violeta Marinković

Ljudski resursi, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: