Tanja Kuzman

Tanja Kuzman

Viši menadžer, Startupovi i korporativne inovacije, PwC Serbia

Contact details

E-mail

Contact details