Biljana Bogovac je imenovana za novog partnera u mreži PwC društava

PwC Srbija sa velikim zadovoljstvom objavljuje da je Biljana Bogovac imenovana za partnera u mreži PwC društava u regionu jugoistočne Evrope, počev od 1. jula 2016. godine.

Biljana se 2003. godine pridružila kompaniji PwC Srbija, a 2007. godine stekla je profesionalno zvanje ovlašćeni revizor. Tokom svog rada u kompaniji PwC Biljana je bila je angažovana na brojnim projektima revizije i stekla bogato znanje i iskustvo u obavljajnju profesionalne delatnosti i pružanju usluga domaćim i stranim kompanijama, vladinim institucijama i regulatornim telima, kao i međunarodnim finansijskim institucijama.

U stručnim krugovima Biljana ima reputaciju priznatog i poznatog rukovodioca i vrsnog stručnjaka kojeg karakterišu izražena stručnost i poslovna pronicljivost. Biljana je diplomirani ekonomista (usmerenje: finansije i računovodstvo). Ona je sertifikovani ovlašćeni računovođa, član Instituta ovlašćenih računovođa Australije i licencirani ovlašćeni revizor, član Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije i Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. 

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Menadžer, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: