Globalno istraživanje među generalnim direktorima

Srpski izveštaj i analiza 2016

Redefinisanje pojma uspešnog poslovanja u svetu koji se menja

U ovoj publikaciji predstavljeni su i analizirani rezultati 19. godišnje ankete kompanije PwC koja se sprovodi među generalnim direktorima u svetu. Posebnu pažnju posvetili smo analizi rezultata koji se odnose na Srbiju. U periodu od septembra do decembra 2015. godine razgovarali smo sa 1.409 generalnih direktora iz 83 zemlje, uključujući 42 generalna direktora iz Srbije.

Rezultati ankete koji se odnose na Srbiju pokazuju da živimo u vremenu ekonomskih izazova u kojem se organizacije kontinuirano suočavaju sa problemima u poslovanju, ali i da postoji doza optimizma i vere u budući rast i razvoj preduzeća. Rezultati ankete istovremeno pokazuju da postoji preokret u načinu na koji se definiše svrha poslovanja preduzeća u svetu, drugim rečima dolazi do redefinisanja poslovne filozofije.

Zahvaljujem se svim generalnim direktorima u Srbiji koji su učestvovali u anketi kompanije PwC za 2016. godinu. Nadam se da će vam rezultati ankete pomoći u planiranju i usmeravanju poslovanja u ovom teškom i nepredvidivom vremenu i složenomposlovnomokruženju.

Emmanuel Koenig 
Glavni partner, 
PwC Srbija

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Menadžer, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: