Tehnologije i talenti

Društvene promene podstaknute tehnološkim dostignućima dovele su do velikih promena u svetu – živimo u digitalnom dobu kome i organizacije moraju da se prilagode.
Generalni direktori u Srbiji, kao i njihove kolege širom sveta, veruju da će veštačka inteligencija (VI), blockhain tehnologija i robotika u velikoj meri uticati na poslovanje njihovih kompanija.
Ipak, postoji malo saznanja o tome kako će tačno ove tehnologije uticati na njihove kompanije i iskustva korisnika. 

Deficit digitalnih veština

Svet u kome živimo se menja i 91% generalnih direktora u Srbiji (79% na globalnom nivou) je zabrinut za dostupnost talentovanih kadrova sa odgovarajućim veštinama.
Srpski direktori su izrazili zabrinutost u pogledu dostupnosti digitalnih veština u svojoj zemlji, industrijskim sektorima i među radnom snagom. Ovi podaci su slični globalnim podacima.

 

P: Kada je reč o digitalnim veštinama, koliko ste zabrinuti zbog njihove (ne)dostupnosti u sledećim slučajevima (Ispitanici koji su odgovorili da su „Izuzetno zabrinuti” ili „Donekle zabrinuti”)?

 

Prekvalifikacija radne snage

Generalni direktori se slažu da je potrebna prekvalifikacija kadrova kako bi se osposobili za nova i drugačija radna mesta, dok bi obrazovni sistemi trebalo da opskrbe i obuče radnu snagu odgovarajućim veštinama koje bi joj pomogle da se uspešno  snađe u radnom okruženju koje donosi budućnost.

 

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Menadžer, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: