Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Način rada

PwC Akademija na tržište donosi veliki broj obuka. Jedan deo tih obuka su kreirali stručnjaci iz PwC Srbija ili iz naše globalne mreže.  Drugi deo obuka predstavljaju sertifikovani programi učenja za sticanje međunarodno priznatih profesionalnih kvalifikacija.

Naša želja je da na taj način osnažimo domaće tržište radne snage i unapredimo kvalitet domaćih stručnjaka za pojedine oblasti.

Veoma smo posvećeni promociji i razvoju koncepta doživotnog učenja (lifelong learning) u Srbiji. Smatramo ga izuzetno bitnim za ukupni razvoj Srbije i njeno što ravnopravnije uključivanje u svetsku utakmicu znanja.

Kombinacija obuka koje nudimo se upravo oslanja na ovaj koncept i našim klijentima pruža mogućnost sticanja znanja koja će ih učiniti konkurentnim na tržištu i kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Tokom svih faza kreiranja i izvođenja obuka blisko sarađujemo sa ostalim segmentima PwC-a, a pre svega sa PwC HR konsaltingom. Zahvaljujući tome smo u prilici da klijentima pružimo uslugu koja uključuje i znanja i iskustva velikog broja eksperata iz različitih oblasti.

Specifičnost našeg pristupa se ogleda i u odabiru predavača koje čine iskusni profesionalci iz PwC –a u Srbiji i iz regiona kao i jedan broj  eksternih stručnjaka posebno odabranih zbog svojih specifičnih znanja i iskustava kako bi naša ponuda bila upotpunjena u skladu sa visokim PwC standardima.

Mi praktično donosimo najnovija teorijska znanja i izuzetno praktično iskustvo naših predavača  koji su u isto vreme i eksperti u oblastima kojima se bave.

PwC obuke

U svom radu sa klijentima prolazimo kroz sledeće korake: 

 • Analiza potreba klijenata
 • Kreiranje  obuke
 • Izvođenje obuke
 • Praćenje rezultata

Analiza potreba klijenata

PwC Akademija nudi obuke koncipirane tako da prate potrebe jedne organizacije. Naši treninzi  su  prilagođeni za različite nivoe zaposlenih  i različite organizacione celine u njenoj strukturi.

Analiza potreba se  sprovodi korišćenjem različitih alata (različitih vrsta upitnika ili posebnih uvodnih sesija sa klijentima). Rezultati ove analize predstavljaju najvažniji putokaz za kreiranje obuka.

 

Kreiranje obuke

Prilikom kreiranja naših obuka polazimo od sledećih faktora:

 • Poznavanja globalnih trendova na tržištu
 • Poznavanja lokalnih trendova na tržištu
 • Relevantnog poznavanja industrije iz koje dolaze naši klijenti i njihovih potreba
 • PwC iskustva kao koncepta naše globalne mreže i stalne razmene znanja i iskustava u njoj
 • Iskustava našeg konsultantskog sektora (PwC HR konsalting i PwC Poslovni konsalting)
 • PwC trening metodologije koju  koristimo u svom profesionalnom razvoju

Naslonjeni na potrebe klijenata kombinujemo najnovija teorijska znanja i praktična iskustva kako bi obuku učinili relevantnom i korisnom za klijenta.

Izvođenje obuke

U prilici smo da koristimo alate koji su relevantni za datu situaciju i  sa klijentima radimo  na kreiranju modela  koji su prikladni za kulturu, iskustvo i potrebe učesnika.

Alati  koje često upotrebljavamo u izvođenju obuka:

Pregled našeg pristupa učenju Primena

Input sesije

Mi angažujemo “ lidere u znanju” iz PwC kao i lokalne i međunarodne eksperte da prezentuju  i vode diskusije na određene teme.

 • Da izazovemo i stimulišemo mišljenje
 • Pa podignemo nivo razumevanja i svesti o određenim pitanjima i načinima za njihovo rešavanje.

Studije slučaja

 

Razvoj i upotreba dizajniranih studija slučaja u cilju omogućavanja učesnicima da stečeno znanje primene u realnim situacijama.

 

 • Da dozvolimo učesnicima da preispitaju svoja znanja u sigurnoj i kontrolisanoj sredini u realnim scenarijima

Igranje uloga

Često upotrebljavamo uloge u kojima voditelj radionice postavi scenario i dodeli učesnicima različite uloge. 

 • Da primenimo nove veštine i pristupe u životnim situacijama
 • Da primimo i damo feedback
 • Da cenimo nova učenja koja mogu biti primenjena u realnim situacijama

Rad u malim grupama na primerima iz “realnog” života

 

Ovaj pristup ohrabruje pojedince da razumeju svoj uticaj na problem koji imaju. Tokom ovih sesija učesnici daju primere iz svog života.

U istraživanju njihovih slučajeva pomoćićemo učesnicima da:

 • Istraže sta oni rade i govore a šta su planirali da ne kažu tokom sesije
 • Identifikuju svoje namere u vezi sa situacijom koju žele da reše.
 • Otkriju kako njihovo trenutno delovanje i uverenja ograničavaju uspešnost u rešenju problema
 • Da izazovemo ljude da radi na drugačiji način (i da rade rade drugačije stvari)
 •  Da podržimo ljude da preuzmu odgovornost za svoje delovanje
 • Da primenimo učenja
 • Da podržimo refleksiju i stalno poboljšanje
 • Da shvatimo benefit za biznis

Projektni zadaci

Držimo programe gde smo dizajnirali “živi” rad na projektu gde se od pojedinaca i timova zahteva da primene svoja znanja u promeni projekata u svojim organizacijama.

Učesnici su podržani da planiraju šta će uraditi, da preuzmu zadatke i primene svoja učenja

 • Primeniti znanje
 • Ohrabriti reakcije i kontinuirano unapređenje
 • Da shvate  poslovne benefite

Praćenje rezultata

Dodatne (“follow-up”) sesije

Kada radimo sa grupama polaznika iz iste kompanije (“in-house” obuke) nudimo mogućnost dodatnih  (“follow -up” sesija koje se organizuju nakon obuke i u toku kojih proveravamo stepen prihvaćenosti znanja prenetog tokom obuke.  Skrećemo pažnju polaznika na najbitnije segmente obuke i ona znanja koja su krucijalna za njegov dalji profesionalni razvoj.  Usmeravamo ih ka eventualnim dodatnim izvorima znanja.

Menadžment klinika

Za određene vrste obuka i tipove klijenata nudimo i mogućnost uspostavljanje tzv. „menadžment klinike“, tj metodologije za dalje praćenje i usmeravanje polaznika. Ovaj pristup omogućava našim klijentima da dobiju određen broj sati konsultacija sa našim stručnjacima kako bi znanja koja su stekli na obuci na najbolji način primenili u svojoj svakodnevnoj praksi.    

Sertifikovani programi obuka za sticanje međunarodnih profesionalnih kvalifikacija

Ove obuke su namenjene onima koji svoja znanja žele da krunišu nekom od međunarodno priznatih sertifikata  koje izdaju ugledne međunarodne organizacije.  Ovim kvalifikacijama se potvrđuje da je njihov nosilac osposobljen da obavlja određeni posao i zadatke. One se najčešće moraju obnavljati periodično, jer se na taj način postiže to da je nosilac kvalifikacije  bude posvećen stalnom usavršavanju.

PwC Akademija u svom portfoliju obuka nudi pripreme za polaganja ispita za profesionalne kvalifikacije koje nude  međunarodni instituti ACCA, CIPD, PMI i IIA.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas