Dr. Konstantin Kiritsis

Dr. Konstantin Kiritsis (Constantine Kiritsis) je autor programa obuka za PwC Akademiju u Srbiji, konsultant i predavač na programima obuka za sticanje kvalifikacija ACCA, CIMA, CIA u kompanijama PwC u centralnij i istočnoj Evropi, kao i honorarni predavač na programu obuke za sticanje zvanja MBA na koledžu American College of Greece.

Konstantin ima bogato iskustvo u oblasti obrazovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih koje je stekao na poslovima rukovodioca PwC Akademije u Grčkoj i prilikom uspostavljanja centra za obrazovanje u Grčkoj pod nazivom Globaltraining krajem 90-ih godina, kao i na upravljačkim i izvršnim poslovima u zvanju partnera i izvršnog direktora pomenutog centra koje je obavljao tokom perioda od deset godina. 

Osim pomenutog, on je osnivač i generalni direktor veb sajta StudySmart.gr® specijalizovanog za stručno usavršavanje putem kojeg zainteresovani mogu da se informišu o pitanjima iz oblasti obrazovanja i obrazovnih sistema u svetu, uslovima i postupku sticanja sertifikata, kao i osnivač i predsednik neprofitne organizacije u Grčkoj pod nazivom Učitelji bez granica.

Konstantin  je autor jedinog Vodiča kroz stručno usavršavanje koji se od 2004. godine izdaje u  Grčkoj.  U stručnim krugovima stekao je reputaciju vodećeg stručnjaka u Evropi u oblasti obrazovanja i obuke zaposlenih, budući da je učestvovao u izradi, pripremi i realizaciju brojnih aktivnosti koje se odnose na strukovno usavršavanje, kao i profesionalno i opšte obrazovanje.   Tokom poslednjih 10 godina je u svojstvu govornika učestvovao na više od 100 stručnih skupova, a svoje radove  iz oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja objavljivao je u časopisima i drugim publikacijama.

U užu specijalnost i delokrug njegovog rada spadaju izrada obrazovnih programa, strukovno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenih, stručne (profesionalne) kvalifikacije, posebni kursevi i seminari iz oblasti kao što su korporativna strategija, preduzetništvo, planiranje poslovanja i ljudski resursi koje je držao na Univerzitetu u Sureju (UK); Univerzitetu u Stratklajdu, program MBA (UK); Poslovnoj školi Henli na Univerzitetu u Redingu (UK); Univerzitetu u Nikoziji  (CY); kao i u brojnim PwC Akademijama širom Evrope.   

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas