Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM) - ONLINE

Šta je to CIPD?

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) jedna je od vodećih svetskih profesionalnih organizacija za HR i razvoj zaposlenih sa više od 135 000 članova širom sveta. Zaposleni u ovoj organizaciji znaju kako izgleda „dobar HR“ i šta bi to HR profesionalci trebalo da znaju i šta bi trebalo da rade u različitim fazama svog profesionalnog razvoja bez obzira da li su specijalizovani za određenu oblast HR-a ili ne, i da li rade u međunarodnim ili lokalnim kompanijama. PwC Akademija je odobreni partner za razvoj i održavanje CIPD programa kvalifikacija. U Centralnoj i Istočnoj Evropi nudi profesionalne kvalifikacije početnog i srednjeg nivoa u oblasti HR-a i obuke i razvoja zaposlenih.

CHRM sertifikat će unaprediti vašu sposobnost evaluacije uspešnosti različitih HR modela i praksi, kao i razumevanja uticaja koji eksterni faktori imaju na HR aktivnosti.

Šta je potrebno da uradim da dobijem kvalifikaciju?

View more

Kome je namenjen sertifikat CHRM CIPD instituta

View more

Predavač: Milana Malešev

View more

Detalji

Mesto:

Online

Početak:

16. mart 2021.

Jezik:

Engleski jezik

Cena:

3.200 EUR + VAT

Rok za prijavu:

1. mart 2021.

Popust za rane prijave (do 25. januar 2021.):

3.000 EUR + PDV

CIPD registracija i članarina:

236 GBP

Otkazivanje učešća na obuci:

Ukoliko je učešće polaznika na obuci otkazano pisanim putem najmanje 20 radnih dana pre početka obuke, PwC će izvršiti refundacije uplaćene kotizacije.

* Postoji mogućnost davanja korporativnih popusta. Molimo vas da pozovete za više informacija.

View more

Plan i program obuke za sticanje sertifikata u oblasti upravljanja ljudskim resursima (CHRM)

 

Unapređenje profesionalne prakse - DVP

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje o tome šta je potrebno da bi neko postao uspešan i efikasan HR profesionalac.
 • Sposobnost da uspešno i efikasno obavljaju poslove HR profesionalca.
 • Sposobnost da uspešno i efikasno obavljaju poslove kao deo radne grupe odnosno kao član tima koji svojim angažovanjem obezbeđuje dodatni kvalitet organizaciji.
 • Sposobnost da primenjuju tehniku kontinuiranog profesionalnog razvoja u cilju kreiranja, sprovođenja i analize ličnog plana profesionalnog razvoja.

Poslovni problemi u kontekstu HR-a - CHR

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje ključnih problema savremenog poslovanja koji utiču na funkciju HR-a u organizacijama u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru.
 • Razumevanje ključnih spoljnih faktora koji utiču na poslovanje organizacija i funkciju HR-a.
 • Razumevanje uloge HR-a u rešavanju problema savremenog poslovanja i spoljašnjeg okruženja.
 • Razumevanje načina na koji se kreiraju i razvijaju strategija i praksa u oblasti ljudskih resursa.
 • Znanja u oblasti identifikovanja i reagovanja na kratkoročne promene u poslovanju i spoljašnjem okruženju.

 

Korišćenje informacija u oblasti HR-a - UIN

Polaznici obuke upoznaju načine:

 • Identifikovanja i analiziranja odgovarajućih izvora podataka o ljudskim resursima.
 • Sprovođenja istraživanja manjeg obima i analize dobijenih rezultata.
 • Izvlačenja konkretnih zaključaka i ocenjivanja opcija za uvođenje promena.
 •  Jasnog i poslovno usmerenog pismenog izveštavanja o problemima u oblasti HR-a.

Upravljanje sistemom nagrađivanja zaposlenih -RMT

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje poslovnog konteksta u kome se zaposleni nagrađuju i načina korišćenja informacija o radu zaposlenih za potrebe njihovog nagrađivanja.
 • Razumevanje osnovnih aspekata neophodnih za donošenje odluke o nagrađivanju zaposlenih.
 • Razumevanje osnovnih principa, politika i prakse u oblasti nagrađivanja zaposlenih.
 • Razumevanje uloge rukovodilaca različitih sektora u organizaciji u promovisanju kulture. uspešnog poslovanja, donošenju odluka o nagrađivanju zaposlenih i održavanju dobrih rezultata poslovanja.

 

Privlačenje i planiranje talenata - RST

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje savremenih trendova na tržištu rada i njihovog značaja za različite tipove organizacija u različitim zemljama.
 • Sposobnost obavljanja ključnih aktivnosti planiranja talenata.
 • Razumevanje doprinosa razvoju strategije za privlačenje talenata.
 • Sposobnost uspešnog regrutovanja i odabira kadrova, u skladu sa zahtevima zakonske regulative i dobrom praksom.
 • Razumevanje načina na koji se postiže visoka stopa zadržavanja zaposlenih.

 

Implementacija coaching-a i mentorstva - ICM

 • Razumevanje prirode, svrhe i vrednosti coaching-a i mentorstva u organizacijama.
 • Razumevanje različitih načina na koje coaching i mentorstvo mogu da se implementiraju u organizacijama.
 • Sposobnost pružanja podrške implementaciji coaching i/ili mentorskih programa u okviru organizacije.

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas