Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM)

Šta je to CIPD?

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) jedna je od vodećih svetskih profesionalnih organizacija za HR i razvoj zaposlenih sa više od 135 000 članova širom sveta. Zaposleni u ovoj organizaciji znaju kako izgleda „dobar HR“ i šta bi to HR profesionalci trebalo da znaju i šta bi trebalo da rade u različitim fazama svog profesionalnog razvoja bez obzira da li su specijalizovani za određenu oblast HR-a ili ne, i da li rade u međunarodnim ili lokalnim kompanijama. PwC Akademijaje odobrenipartner za razvoj i održavanje CIPD programa kvalifikacija. UCentralnoj i Istočnoj Evropi nudi profesionalne kvalifikacije početnog i srednjeg nivoa u oblasti HR-a i obuke i razvoja zaposlenih.

CHRM sertifikat će unaprediti vašu sposobnost evaluacije uspešnosti različitih HR modela i praksi, kao i razumevanja uticaja koji eksterni faktori imaju na HR aktivnosti.

Šta je potrebno da uradim da dobijem kvalifikaciju?

 • 1 godina studijskog programa akreditovanog od strane CIPD-a, sa predavačem iz PwC-a.
 • 10 trening dana.
 • Vebinari i rad u virtuelnoj učionici nakon svake teme(6x60 minuta, zasnovano na studiji slučaja).
 • Ispit u formi eseja/studije slučaja/izveštaja od 3000 reči koji se predaju online procenjivačima nakon svake obrađene teme.
 • Samousmereno učenje(preporučena literatura–knjige, članci i istraživanja; uloženo vreme otprilike odgovara broju sati provedenim na treninzima).
 • Podrška ličnog tutora.
 • Predavanja na engleskom jeziku.

View more

Kome je namenjen sertifikat CHRM CIPD instituta

CHRM je namenjen Vama ako ste zaposleni u HR-u i želite da proširite svoja znanja i veštine za potrebe ličnog i profesionalnog razvoja. Ako želite da steknete profesionalni nivo članstva u CIPD institutu, steknete kredibilitet i reputaciju, onda je ova kvalifikacija za Vas.

Ova kvalifikacija namenjena je osobama koje se bave uspostavljanjem HR politika i strategija, a koje imaju potrebu da razumeju ulogu ljudskih resursa u širem kontekstu organizacije i okruženja.

View more

Predavač: Milana Malešev

Milana Malešev: predavač na programu za sticanje Sertifikata u oblasti upravljanja ljudskim resursima (CHRM) Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova (CIPD) 

Milana je zaposlena kao predavač i konsultant u PwC Akademiji u Beogradu. Član je regionalnog tima nadležnog za obuku i razvoj zaposlenih čiji je zadatak da pruža podršku razvoju menadžera i talentovanih kadrova u kompanijama PwC u regionu centralne i istočne Evrope. Ona obavlja funkciju savetnika za pitanja razvoja ljudskog kapitala u kompaniji PwC u Srbiji.

Milana Malešev - detaljna biografija

View more

Kome je namenjen sertifikat CHRM CIPD instituta

CHRM je namenjen Vama ako ste zaposleni u HR-u i želite da proširite svoja znanja i veštine za potrebe ličnog i profesionalnog razvoja. Ako želite da steknete profesionalni nivo članstva u CIPD institutu, steknete kredibilitet i reputaciju, onda je ova kvalifikacija za Vas.

Ova kvalifikacija namenjena je osobama koje se bave uspostavljanjem HR politika i strategija, a koje imaju potrebu da razumeju ulogu ljudskih resursa u širem kontekstu organizacije i okruženja.

View more

Detalji

Mesto:

PwC Akademija (Omladinskih brigada 88a, Novi Beograd)

Jezik:

Engleski jezik

Cena:

3.200 EUR + VAT

Rok za prijavu:

1. septembar 2017.

Popust za rane prijave (do 1.08.2017.):

3.000 EUR + PDV

CIPD registracija i članarina:

240 EUR + VAT

Otkazivanje učešća na obuci:

Ukoliko je učešće polaznika na obuci otkazano pisanim putem najmanje 20 radnih dana pre početka obuke, PwC će izvršiti refundacije uplaćene kotizacije.

* Postoji mogućnost davanja korporativnih popusta. Molimo vas da pozovete za više informacija.

View more

Plan i program obuke za sticanje sertifikata u oblasti upravljanja ljudskim resursima (CHRM)

Blok I - 3 dana

Unapređenje profesionalne prakse - DVP

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje o tome šta je potrebno da bi neko postao uspešan i efikasan HR profesionalac.
 • Sposobnost da uspešno i efikasno obavljaju poslove HR profesionalca.
 • Sposobnost da uspešno i efikasno obavljaju poslove kao deo radne grupe odnosno kao član tima koji svojim angažovanjem obezbeđuje dodatni kvalitet organizaciji.
 • Sposobnost da primenjuju tehniku kontinuiranog profesionalnog razvoja u cilju kreiranja, sprovođenja i analize ličnog plana profesionalnog razvoja.

Poslovni problemi u kontekstu HR-a - CHR

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje ključnih problema savremenog poslovanja koji utiču na funkciju HR-a u organizacijama u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru.
 • Razumevanje ključnih spoljnih faktora koji utiču na poslovanje organizacija i funkciju HR-a.
 • Razumevanje uloge HR-a u rešavanju problema savremenog poslovanja i spoljašnjeg okruženja.
 • Razumevanje načina na koji se kreiraju i razvijaju strategija i praksa u oblasti ljudskih resursa.
 • Znanja u oblasti identifikovanja i reagovanja na kratkoročne promene u poslovanju i spoljašnjem okruženju.

Blok II - 3 dana

Korišćenje informacija u oblasti HR-a - UIN

Polaznici obuke upoznaju načine:

 • Identifikovanja i analiziranja odgovarajućih izvora podataka o ljudskim resursima.
 • Sprovođenja istraživanja manjeg obima i analize dobijenih rezultata.
 • Izvlačenja konkretnih zaključaka i ocenjivanja opcija za uvođenje promena.
 •  Jasnog i poslovno usmerenog pismenog izveštavanja o problemima u oblasti HR-a.

Upravljanje sistemom nagrađivanja zaposlenih -RMT

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje poslovnog konteksta u kome se zaposleni nagrađuju i načina korišćenja informacija o radu zaposlenih za potrebe njihovog nagrađivanja.
 • Razumevanje osnovnih aspekata neophodnih za donošenje odluke o nagrađivanju zaposlenih.
 • Razumevanje osnovnih principa, politika i prakse u oblasti nagrađivanja zaposlenih.
 • Razumevanje uloge rukovodilaca različitih sektora u organizaciji u promovisanju kulture. uspešnog poslovanja, donošenju odluka o nagrađivanju zaposlenih i održavanju dobrih rezultata poslovanja.

Blok III - 2 dana

Privlačenje i planiranje talenata - RST

Polaznici obuke stiču:

 • Razumevanje savremenih trendova na tržištu rada i njihovog značaja za različite tipove organizacija u različitim zemljama.
 • Sposobnost obavljanja ključnih aktivnosti planiranja talenata.
 • Razumevanje doprinosa razvoju strategije za privlačenje talenata.
 • Sposobnost uspešnog regrutovanja i odabira kadrova, u skladu sa zahtevima zakonske regulative i dobrom praksom.
 • Razumevanje načina na koji se postiže visoka stopa zadržavanja zaposlenih.

Blok IV - 2 dana

Implementacija coaching-a i mentorstva - ICM

 • Razumevanje prirode, svrhe i vrednosti coaching-a i mentorstva u organizacijama.
 • Razumevanje različitih načina na koje coaching i mentorstvo mogu da se implementiraju u organizacijama.
 • Sposobnost pružanja podrške implementaciji coaching i/ili mentorskih programa u okviru organizacije.

Iskustvo u profesiji kojom se bavimo pomaže nam da se suočimo sa svakodnevnim izazovima poslovnog okruženja. Često smo sami na ovom putu, bez mogućnosti da svoje znanje podelimo, ocenimo ili obogatimo drugim iskustvima. U sferi ljudskih resursa, situacija je drugačija. CIPD CHRM program kreira HR zajednicu, objedinjujući iskustva mladih profesionalca, koje razvija, i prekaljenih HR-ovaca, čije znanje strukturira. Snaga ovog jedinstva kroz CIPD CHRM program spaja ljudsku stranu poslovanja, projektni pristup i strateški način razmišljanja trasirajući put HR funkcije do ključne pozicije u kompaniji. CIPD nam, dakle, daje mogućnost da povežemo brigu o ljudima i poslovne rezultate, te poslovni svet učinim boljim mestom za život. Zato sam ponosan što sam član CIPD zajednice i nadam se da će biti sve bogatija u budućnosti.

Đorđe Malenović, HR Manager, Leoni

Format programa

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas