CIPD CHRM - Mišljenje o programu

Veoma sam zadovoljna čitavim programom budući da sam dobila priliku da unapredim svoja znanja i veštine u oblasti ljudskih resursa. Predavač na programu bio je veoma dobar i pružao nam je podršku u svakoj situaciji. Osim toga, tokom obuke sam bila u prilici da upoznam sjajne kolege, stručnjake u oblast ljudski resursa zaposlene u drugim kompanijama, i na taj način proširim mrežu poznanika. Veoma bih volela da nastavim da pohađam obuke instituta CIPD radi sticanja sertifikata kada bi postojala takva mogućnost u Beogradu. Ovaj modul je za mene bio veoma koristan jer sam stekla razumevanje o osnovnim principima upravljanja sistemom za nagrađivanje zaposlenih. Stekla sam uvid u to šta kompanija treba da uradi u oblasti upravljanja sistemom za nagrađivanje zaposlenih kako bi privukla, angažovala i zadržala talentovane kadrove. O konceptu ukupne nagrade, koji obuhvata unutrašnju i spoljnu (tj. intrinzičnu i ekstrinzičnu) motivaciju, želim da razgovaram sa svojim timom i menadžerima jer je taj koncept veoma važan kada je reč o motivisanju i angažovanju zaposlenih. U svojoj organizaciju radiću na podsticanju razumevanja koncepta meritokratije na radnom mestu, kao i na promovisanju mera koje treba preduzeti u borbi protiv pristrasnosti i diskriminacije. I na kraju ali ne i najmanje važno, razumevanje koje sam stekla o u ulozi rukovodilaca u procesu uspostavljanja objektivnog, doslednog i transparentnog sitema za nagrađivanje zaposlenih pomoći će mi da nastavim da pružam podršku rukovodiocima u budućnosti.

Žaklina Teofilović (RWM) , Head of HR, SR Technics

Funkcionalnost Službe za ljudske resurse i njena eksterna i interna vidljivost mogu da se prikažu na jednostavan način kroz modul „Upravljanje sistemom nagrađivanja zaposlenih“. Sadržaj modula nam ukazuje na dodatni kvalitet koji Služba za ljudske resurse obezbeđuje poslovanju. Modul na jednom mestu objedinjuje elemente kao što su postupanje i ostvareni radni učinak. Ispitivanjem elemenata kao što su poslovanje i tržište, korporativna kultura, radni učinak i konkretna postupanja, naučili smo kako da prikupljamo potrebne podatke i iste koristimo za potrebe uspostavljanja uspešnog sistema nagrađivanja zaposlenih i zadovoljenja svih interesnih strana.

Jovana Mikašinović (RWM), Poslovni partner Službe za ljudske resurse, Avast

Modul CHR me je naveo da detaljno razmišljam o svojoj organizaciji i svemu što utiče na njen rad. Prilikom izrade SWOT analize bila sam u prilici da uđem u diskusiju sa različitim interesnim stranama. Saznanja do kojih sam tada došla upotrebiću kako bih utvrdila na koji način Služba za ljudske resurse može u većoj meri da doprinese u procesu realizacije strategije preduzeća. S obzirom na to da su nedavno nastupile dve velike promene u mojoj organizaciji, stekla sam razumevanje o ulozi Službe za ljudske resurse u procesu upravljanja promenama, kao i o tome šta smo sve mogli da uradimo bolje kako bismo sprečili pad elana i motivacije zaposlenih. U budućnosti ću svoju pažnju usmeriti u većoj meri na HR analitiku, kao i na ulaganje u ljudske resurse.

Sandra Kapičić (CHR), HR Manger, Adriatic marinas

Informacije koje sam dobila tokom pohađanja segmenta obuke u oblasti ljudskih resursa pomoći će mi kada budem počela da primenjujem HR analitiku i metrički sistem (tj. da radim na realizaciji cilja koji sam definisala u svom Planu kontinuiranog profesionalnog razvoja). Od najveće koristi su informacije koje se odnose na sledeće: vrste istraživanja, kako na kritički način proceniti različite vrste istraživanja, na koji način se iz rezultata istraživanja mogu dobiti indikativni podaci. Mala ali za mene značajna spoznaja odnosi se na to da postoje brojna istraživanja, posebno ona koju vrše institut CIPD i Galup. Osim toga, u toku obuke se obrađuju i brojne druge teme koje su za mene interesantne u poslovnom smislu. Hvala vam!

Yuliya Rak (UIN), Head of T&D, JT International

Segment obuke „Korišćenje informacija u Službi za ljudske resurse“ bio je veoma koristan za mene. Oduvek sam se mučila sa time da protumačim podatke kako bi kasnije mogla da ih koristim. Međutim, po završetku ovog segmenta obuke, situacija se promenila. Sada mogu da tumačim i razumem podatke i koristim ih u bilo koju svrhu za potrebe Službe za ljudske resurse. Osim toga, sada sam u mogućnosti da vršim poređenje podataka različitih sektora organizacije i pristupim pravljenju akcionih planova. Prvi sati obuke bili su izuzetno važni jer se predavač zaista potrudio da nam objasni sve što je bilo potrebno. Sve u svemu, veoma sam zadovoljna i jedva čekam da pohađam sledeći segment obuke.

Enisa Selmanović-Salkić (UIN), Voditelj pravnih poslova i ljudskih resursa

Program za sticanje Sertifikata u oblasti upravljanja ljudskim resursima (CHRM) pružio mi je priliku da steknem nova znanja i bolje razumevanje, odnosno širu sliku o tome na koji način funkcionišu kompanije. Smatram da je to od izuzetne važnosti za razvoj moje karijere. Predavanja su mi pomogla da steknem bolje razumevanje o tome na koji način se različiti elementi kao što su modeli po kojima funkcioniše Služba za ljudske resurse, strategija Službe za ljudske resurse, sagledavanje problema i pronalaženje adekvatnih načina za njihovo rešavanje odražavaju na rad i prioritete same službe. Na osnovu stečenog znanja sada razumem izazove sa kojima se suočava kompanija u kojoj radim. Osim toga, sada sam u većoj meri svesna u kojoj meri ja kao pojedinac i sektor u kom radim možemo da utičemo na oblikovanje strategije poslovanja i njenu realizaciju, kao i mogućnosti koje nam donosi upotreba novih oblika praćenja i ocenjivanja uspešnosti strategije Službe za ljudske resurse. Kada je reč o svakodnevnom radu, mislim da je od najveće koristi to što sam stekla uvid u alate za analizu okruženja budući da se njihovom upotrebom omogućava pravovremeno donošenje adekvatnih odluka i realizacija inicijativa u oblasti upravljanja promenama kao što su analize interesnih strana, saopštavanje informacije o promenama, prevazilaženje otpora prema promenama i druge inicijative.

Mia Bogešić Hrstić, specijalista u Službi za ljudske resurse kompanije Iskon Internet Plc.

Iskustvo u profesiji kojom se bavimo pomaže nam da se suočimo sa svakodnevnim izazovima poslovnog okruženja. Često smo sami na ovom putu, bez mogućnosti da svoje znanje podelimo, ocenimo ili obogatimo drugim iskustvima. U sferi ljudskih resursa, situacija je drugačija. CIPD CHRM program kreira HR zajednicu, objedinjujući iskustva mladih profesionalca, koje razvija, i prekaljenih HR-ovaca, čije znanje strukturira. Snaga ovog jedinstva kroz CIPD CHRM program spaja ljudsku stranu poslovanja, projektni pristup i strateški način razmišljanja trasirajući put HR funkcije do ključne pozicije u kompaniji. CIPD nam, dakle, daje mogućnost da povežemo brigu o ljudima i poslovne rezultate, te poslovni svet učinim boljim mestom za život. Zato sam ponosan što sam član CIPD zajednice i nadam se da će biti sve bogatija u budućnosti.

Đorđe Malenović, HR menadžer, Leoni

Program CIPD CHRM je veoma profesionalno organizovan i vođen, uz aktivno praćenje individualnih i grupnih potreba svih učesnika. Predavanja su relevantna, aktuelna i prilagođena modernim trendovima u upravljanju ljudskim resursima. Uz to, teme pokrivaju širok spektar svih aspekata upravljanja ljudskim resursima. Kalendar treninga je takav da može da se uklopi i u zauzet poslovni kalendar obaveza. Na ličnom planu, ovaj program je doprineo da učvrstim određena znanja i prakse, kao i da sagledam i bolje se upoznam sa oblastima u kojima do sada nisam imala iskustva. Veoma korisno i primenjivo!

Jelena Ušćebrka Ilić , Menadžer za obuku i razvoj, Lafarge BFC d.o.o.

CIPD CHRM program sustavno je obogatio moja teoretska i praktična znanja iz HR menadžmenta. Prilikom pisanja radova, otkrila sam da su mi neki od preporučenih izvora informacija iznimno korisni te se i dalje njima služim. Isto tako, iskustva i savjeti predavača i polaznika iz drugih tvrtki bili su mi od velike pomoći i važnosti prilikom razvoja i nadgradnje funkcije ljudskih resursa u mojoj kompaniji koja se u tom smislu tek počela razvijati.

Ivana Bunjevac, Voditeljica ljudskih resursa, AgroFructus Grupa

CIPD HRM program je odlična prilika za HR profesionalce da prošire svoje vidike, sistematizuju svoje postojeće znanje i steknu novo. Svaka osoba koja radi u ljudskim resursima može imati koristi od ovog programa, a pre svega specijalisti-eksperti u jednoj oblasti HR-a koji bi da prošire znanja i u drugim oblastima, kao i oni koji od operativnog posla prelaza na upravljanje i kreiranje strategije ljuskih resusrsa u svojoj organizaciji. Lepota i korist od programa je onoliko velika koliko svaki učesnik želi da bude i koliko koristi njegove mogućnosti, a njih ima dosta- od dostupnih materijala, interakcije sa ostalim učesnicima, konsultacijama sa tutorom, predavanjima itd.

Bojana Mucić, HR Manager for Commercial, Coca Cola Hellenic

CIPD program je odličan način da naučite više, upoznate i proširite svoju mrežu, ne samo kroz učenje i čitanje već i kroz razmenu mišljenja i različitih slučajeva i situacija iz biznisa. Učešće na CIPD programu mi je pružilo neprocenjivo iskustvo – omogućilo mi je da primenim teorijsko znanje u realnim situacijama i da ojačam svoje samopouzdanje po pitanju različitih HR tema.

Aleksandar Joksic, Head of Operations, British Council, Serbia

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas