Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI - Online

Šta jeACCA Diploma u MSFI (DipIFR)?

ACCA diploma u Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja je međunarodno priznata kvalifikacija koju izdaje Udruženje ovlašćenih sertifikovanih računovođa Velike Britanije (ACCA). Ova kvalifikacija omogućava zainteresovanima obavljanje stručnih poslova višeg nivoa u oblasti MSFI.
ACCA je jedno od najvećih i najrazvijenijih međunarodnih udruženja računovođa. Ima više od 100 godina dugu tradiciju, priznato je u više od 180 zemalja širom sveta i trenutno broji više od 219 000 članova i 527 000 studenata koji se pripremaju za prijem u članstvo.

Zašto ACCA Diploma u MSFI (DipIFR)?

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja predstavljaju pitanje od opšteg značaja i važnosti za najveći broj preduzeća i stručnjaka u oblasti finansija. Više od 90% zemalja lidera svetske ekonomije zahteva ili, pak, teži ka primeni MSFI, stoga skoro da nema preduzeća koje može da zanemari potrebu zaposlenih za razumevanjem MSFI i njihovog uticaja na poslovanje i finansijsko izveštavanje.

Za koga je DipIFR ?

Program obuke je namenjen stručnjacima koji rade na poslovima računovodstva i revizije, kao i zaposlenima u službi finansija koji žele da polažu ispit za sticanje kvalifikacije u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i prošire  svoja teoretska i praktična znanja u oblasti MSFI.

Sertifikovani stručnjaci sa ACCA Diplomom u MSFI stiču:

  • Suštinsko poznavanje i razumevanje osnovnih principa MSFI,
  • Veštine i znanja za potrebe izveštavanja u skladu sa MSFI i pripreme konsolidovanih finansijskih izveštaja,
  • Veštine i znanja za potrebe primene MSFI u praksi.

Zašto studirati u PwC Akademiji?

PwC ima bogato iskustvo na projektima revizije finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa MSFI, kao i na projektima obuke polaznika za primenu pomenutih standarda. Naši stručnjaci su sertifikovani od strane ACCA i poseduju bogato iskustvo u praktičnoj primeni MSFI.

Materijali koje polaznici koriste tokom obuke pripremljeni su od strane stručnjaka zaposlenih u PwC koji su svoju stručnost dokazali u svim relevantnim oblastima struke.

Za vreme obuke polaznici imaju punu pažnju i podršku predavača koji pažljivo prate proces učenja i savladavanja gradiva svakog polaznika ponaosob.

Predavanja drže naši iskusni predavači, eksperti u oblasti MSFI, koji će polaznicima na praktičnim primerima pokazati kako primena MSFI utiče na finansijske rezultate i položaj preduzeća.

Paket standardne obuke uključuje:

  • Radionice koje se održavaju u PwC Akademiji
  • Sve materijale za obuku koje su izradili PwC stručnjaci
  • Potpuna podršku predavača u toku trajanja obuke, kao i u periodu do ispit

Cena

Za ranu registraciju do 01. septembra 2021:

€ 1100 + PDV

Za registraciju do 01. oktobra 2021:

€ 1300 + PDV

Kalendar

Datum Tema
13-15. oktobar Teoretski deo 1
27-28. oktobar Teoretski deo 2
12. novembar Probni ispit
24-26. novembar Teorijski deo kursa

Vreme

9 - 17č

Broj mesta na DipIFR obuci je ograničen. Preporučujemo vam da se što pre prijavite. Za uspeh na finalnom ispitu, preporučujemo redovno prisustvovanje predavanjima. 

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas