DipIFR - ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti MSFI

Šta jeACCA Diploma u MSFI (DipIFR)?

ACCA diploma u Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja je međunarodno priznata kvalifikacija koju izdaje Udruženje ovlašćenih sertifikovanih računovođa Velike Britanije (ACCA). Ova kvalifikacija omogućava zainteresovanima obavljanje stručnih poslova višeg nivoa u oblasti MSFI.
ACCA je jedno od najvećih i najrazvijenijih međunarodnih udruženja računovođa. Ima više od 100 godina dugu tradiciju, priznato je u više od 181 zemalja širom sveta i trenutno broji više od 198 000 članova i 486 000 studenata koji se pripremaju za njegovo članstvo.

Zašto ACCA Diploma u MSFI (DipIFR)?

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja predstavljaju pitanje od opšteg značaja i važnosti za najveći broj preduzeća i stručnjaka u oblasti finansija. Više od 90% zemalja lidera svetske ekonomije zahteva ili, pak, teži ka primeni MSFI, stoga skoro da nema preduzeća koje može da zanemari potrebu zaposlenih za razumevanjem MSFI i njihovog uticaja na poslovanje i finansijsko izveštavanje.

Za koga je DipIFR ?

Program obuke je namenjen stručnjacima koji rade na poslovima računovodstva i revizije, kao i zaposlenima u službi finansija koji žele da polažu ispit za sticanje kvalifikacije u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i prošire  svoja teoretska i praktična znanja u oblasti MSFI.

Sertifikovani stručnjaci sa ACCA Diplomom u MSFI stiču:

 • Suštinsko poznavanje i razumevanje osnovnih principa MSFI,
 • Veštine i znanja za potrebe izveštavanja u skladu sa MSFI i pripreme konsolidovanih finansijskih izveštaja,
 • Veštine i znanja za potrebe primene MSFI u praksi.

Zašto studirati u PwC Akademiji?

PwC ima bogato iskustvo na projektima revizije finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa MSFI, kao i na projektima obuke polaznika za primenu pomenutih standarda. Naši stručnjaci su sertifikovani od strane ACCA i poseduju bogato iskustvo u praktičnoj primeni MSFI.

Materijali koje polaznici koriste tokom obuke pripremljeni su od strane stručnjaka zaposlenih u PwC koji su svoju stručnost dokazali u svim relevantnim oblastima struke.

Za vreme obuke polaznici imaju punu pažnju i podršku predavača koji pažljivo prate proces učenja i savladavanja gradiva svakog polaznika ponaosob.

Predavanja drže naši iskusni predavači, eksperti u oblasti MSFI, koji će polaznicima na praktičnim primerima pokazati kako primena MSFI utiče na finansijske rezultate i položaj preduzeća.

Datumi obuka

Datum Moduli
10-12. april Teorijski deo kursa
06-07. maj Teorijski deo kursa
13. maj Probni ispit
14 - 15. maj Teorijski deo kursa
29. maj Probni ispit
 • Moduli su priprema za ispitni rok jun 2018.
 • Troškovi polaganja ispita nisu uključeni u cenu kursa.
 • Obuka, materijali, kao i sam ispit su na engleskom jeziku.
 • Studenti koji polože DipIFR imaju pravo na izuzeće od jednog ispita u okviru ACCA kvalifikacije (F7 Financial Reporting).

*Ukupno trajanje - 9 dana

Paket standardne obuke uključuje:

 • Radionice koje se održavaju u PwC Akademiji
 • Sve materijale za obuku koje su izradili PwC stručnjaci
 • Sveobuhvatan plan studiranja za ispit u  junu 2019. godine
 • Potpuna podršku predavača u toku trajanja obuke, kao i u periodu do ispit
 • Probni ispit i 4 testa koje će predavač oceniti i vratiti studentima.

Cena

Za registraciju do 18. marta: € 1300 + PDV

Za ranu registraciju do 01. marta: € 1200 + PDV

Broj mesta na DipIFR obuci je ograničen. Preporučujemo vam da se što pre prijavite. Za uspeh na finalnom ispitu, preporučujemo redovno prisustvovanje predavanjima. Za više informacija o ispitu i procesu registracije ispita, posetite: www.accaglobal.com/members/qualifications/dipifr

Kontakt

Miro Smolović

Lider PwC akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Tatjana Dedić

Koordinator, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas