Diploma o stečenom znanju u oblasti poslovnog koučinga

loading-player

Playback of this video is not currently available

Ko su bili polaznici prve grupe na obuci iz Poslovnog koučinga? 

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Pozivamo Vas da pohađate obuku!

PwC Akademija Vas poziva da učestvujete u obuci koučeva pod nazivom "Business Coaching Diploma" i dobijete diplomu o stečenom znanju i veštinama u oblasti poslovnog koučinga. Svrha obuke je da polaznicima pruži osnovna znanja i veštine u oblasti koučkinga te da im omogući da počnu da obavljaju ovu delatnost u svojstvu kvalifikovanih profesionalnih koučeva i upravljaju timovima.

 

Ko bi mogao da bude zainteresovan?

Obuka je usmerena ka licima koja obavljaju poslove menadžera, lidera timova, zaposlenima u Službi za kadrove, trenerima poslovnih veština, savetnicima, konsultantima, psiholozima, kao i svim zainteresovanim licima za koučing i razvoj pojedinaca ili timova.

 

Program predviđa obuku u trajanju od 156 radnih sati koje propisuje Međunarodna koučing federacija (ICF). Reč je o broju sati koji su propisani za potrebe obuke tj. edukovanja kadrova u oblasti koučinga

Jedinstvena ponuda

Ovo prva i jedina obuka u Srbiji koja obezbedjuje pristup coaching kvalifikacijama od strane dva najveca serifikaciona tela - ICF (International Coach Federation) i EMCC (European Mentoring and Coaching Council). 

Obuka u oblasti poslovnog koučinga Business Coaching Diploma obuhvata:

 

 • Moduli su metodski raznovrsni i podrazumevaju primenu različitih metoda rada i pristupa učenju kao što su: interaktivna predavanja, diskusije, demonstracija različitih koučing alata, vežbanja u paru i individualne supervizije.
 • Osim pomenutog, polaznici su u obavezi da dostave dokaz da su sa različitim klijentima održali koučing sesije u ukupnom trajanju od najmanje 36 sati (može i na pro-bono tj. besplatnoj osnovi).
 • Male grupe (do 12 polaznika).
 • Polaznici koji su se prijavili za obuku pozivaju se pre obuke na ulazni intervju sa predavačima.

 • Kotizacija:  

  - Rana registracija do 12. februar - EUR 3,500 + PDV
  - Standardna registracija  - EUR 3,800 + PDV

 

Program - Način razmišljanja

 

1. dan

 • Uvod u obuku
 • Predstavljanje polaznika
 • Uvod grupni koučing
 • Određivanje predstavnika koučing grupe
 • Predstavljanje sebe putem metafore
 • Sastavljanje povratne informacije
 • Moćna pitanja koja koučevi postavljaju tokom koučing sesija
 • Herojsko putovanje - Pričanje priče, odnosno popularno „storytelling"

2. dan

 • Suočavanje unutrašnjim protivnikom, koji je stalni kritizer –
  „Ukrotite svoje gremline”
 • Promena načina razmišljanja kroz postavljanje pitanja
 • Okvir problema i definisanje rešenja problema

 

3. dan

 • Mapa snova/želja - Izrada i prikazivanje
 • Način razmišljanja - Rekapitulacija
 • Povratna informacija o odslušanom segmentu programa "Način razmišljanja"

 

Naši predavači

Predavači i instruktori angažovani na realizaciji obuke koučeva pod nazivom Business Coaching Diploma su stručnjaci sa višegodišnjim poslovnim iskustvom i iskustvom u oblasti koučinga, i što je najvažnije, to su  entuzijasti koji znaju da podstaknu inspiraciju i ideje kod ljudi.

Predavači i instruktori su akreditovani koučevi sa licencom Međunarodne koučing  federacije.

 

 

Mirjana Gomilanovic

Mirjana Gomilanović

Koučing za izvršne direktore i lidere
Generalni direktor agencije "One2Grow"

Mirjana je profesionalni sertifikovani kouč u oblasti razvoja lidera i   organizacionog rasta, autor je knjige "Svetionik u meni" i izvršni je   direktor Agencije "One2grow" koja se bavi koučingom za izvršne   direktore.

Njena specijalnost su razvoj liderskih kompetencija, integrisanje   poslovnog i privatnog života i upravjanje promenama, utvrđivanje misije, vizije i vrednosti kompanije iz kojih proizlazi korporativna kultura.culture. Mirjana veruje da smo svi rođeni da budemo srećni, stoga se njen rad može okarakterisati kao rad na maksimizaciji snaga i znanja pojedinaca u cilju razvoja organizacije i društva u celini.

Mirjana se bavi realizovanjem projekata za potrebe rukovodstava i zaposlenih u velikim međunarodnima kompanijama, osmišljenih kao rad sa pojedincima i timovima. Ona je akreditovana od strane brojnih konsultantskih kompanija u svetu i stekla zvanje: profesionalni sertifikovani kouč pri Međunardnoj federaciji koučeva (PCC ICF), ICF registrovani mentor kouč pri Međunarodnoj federaciji koučeva, Erickson kouč, PCM kouč, Persona Global konsultant; SDI konsultant; Points of You trener i kouč; saradnik Oxford Leadership Academy , NLP BP i druga zvanja.

 

Darko Markovic

Darko Marković

Sistemski executive coach, trener i konsultant za organizacioni razvoj

Darko je završio master studije iz psihologije i obuku u oblasti   psihoterapije (REBT, Psihodrama). Poseduje sertifikate nakon   završenih modula obuke: "Umetnost i nauka koučinga" (Erickson   College International), Razvoj liderskih sposobnosti na osnovu   emocionalne inteligencije (Weatherhead School of Management, USA),  Dinamika sistema u organizacijama (Bert Hellinger Instituut, NL).

  Osim pomenutog, ovlašćen je da u programima koučinga koristi   razvojne alate kao što su Kontrolna lista emocionalnih i socijalnih kompetencija (Hay Group, UK) i Kontrolna lista za sagledavanje i raspoređivanje jakih strana sopstvene ličnosti. Tokom 20 godina rada na poslovima pružanja usluga savetovanja, radio je sa brojnim klijentima među kojima su multinacionalne kompanije, institucije EU i međunarodne organizacije u više od 30 zemalja u svetu.

Prioriteti njegovog rada i fokusu interesovanja su razvoj liderskih potencijala, uspostavljanje timske dinamike, interkulturalna kompetentnost za globalno poslovanje i sistemske promene. Vlasnik je agencije Inn.Side – learning and development.

 

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas