Analiza finansijskih izveštaja

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
Analiza finansijskih izveštaja

Kome je namenjena?

Finansijskim menadžerima i kreditnim analitičarima koji su odgovorni za pregled

finansijskih izveštaja i napomena koje se koriste u daljoj proceni/oceni klijenata.

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moju organizaciju?

Doprinosi povećanju celokupne vrednosti kompanije sa stanovišta akcionara/

vlasnika, kroz povećanje i unapređenje znanja koja će doprineti donošenju

odgovarajućih poslovnih odluka kojima se umanjuju rizici.

 

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon ove obuke?

Vi ćete moći da:

  • Razumete sadržaj finansijskog izveštaja
  • Razumete ključne poruke iz finansijskog izveštaja
  • Praktično izračunate ključna racia koristeći finansijske izveštaje
  • Tumačite rezultate racio analize i analize ostalih informacija iz finansijskih izveštaja.

Šta ću raditi u toku ove obuke?

  • Slušaćete teorijsku nastavu o sadržaju finansijskih izveštaja i načinu na koji se
  • oni pripremaju
  • Naučićete kako da izračunate racio na konkretnim primerima
  • Povezivaćete opšte informacije o kompaniji sa informacijama prikazanim
  • u finansijskim izveštajima
  • Vežbaćete izvlačenje zaključaka baziranih na analizi finansijskih izveštaja, kako iz samih izveštaja tako i iz analize racia.

Trajanje

Dva dana

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija
Tel: +381 64 8574017
E-mail

Pratite nas