Finansije za nefinansijsko osoblje

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena menadžerima nefinansijskih sektora unutar  organizacije koji donose poslovne odluke sa finansijskim implikacijama, a čija je dužnost  da razumeju i tumače finansijske informacije.

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Napredno znanje u oblasti finansija pruža menadžerima mogućnost da razumeju i stvaraju prilike za povećanje prinosa na investicije kako u sektoru u kome su zaposleni tako i u samom preduzeću.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon obuke?

Vi ćete moći da:

  • Razumete osnovne pojmove finansijskog i upravljačkog računovodstva
  • Čitate i analizirate finansijske izveštaje
  • Razumete svrhu i metode finansijskih analiza
  • Pripremate osnovni set finansijskih indikatora neophodnih menadžerima preduzeća za rešavanje operativnih problema i donošenje finansijskih odluka
  • Razumete finansijske implikacije određenih odluka, ekonomske pokretače poslovanja i raspravljate o finansijskim pitanjima sa svojim kolegama
  • Istražite ulazne i izlazne podatke u finansijskim izveštajima i otkrijete kako se brojevi u njima odnose prema uspehu preduzeća ostvarenom u periodu na koji se izveštaj odnosi, kao i prema korporativnim ciljevima

Šta ću raditi tokom obuke?

Vi ćete:

  • Steći uvid u  sadržaj finansijskih izveštaja
  • Razumeti pojam  i definiciju budžetiranja
  • Steći uvid u  različite tehnike racio analiza
  • Steći uvid u  break-even analizu .

Trajanje obuke

Obuka traje dva dana i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.

Jezik

Srpski ili engleski.

Broj polaznika

Najviše 20

Cena

EUR 500 + PDV

Kontakt

Miro Smolović

Direktor za Jugoistocnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas