Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Finansije za nefinansijsko osoblje

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena menadžerima nefinansijskih sektora unutar  organizacije koji donose poslovne odluke sa finansijskim implikacijama, a čija je dužnost  da razumeju i tumače finansijske informacije.

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Napredno znanje u oblasti finansija pruža menadžerima mogućnost da razumeju i stvaraju prilike za povećanje prinosa na investicije kako u sektoru u kome su zaposleni tako i u samom preduzeću.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon obuke?

Vi ćete moći da:

  • Razumete osnovne pojmove finansijskog i upravljačkog računovodstva
  • Čitate i analizirate finansijske izveštaje
  • Razumete svrhu i metode finansijskih analiza
  • Pripremate osnovni set finansijskih indikatora neophodnih menadžerima preduzeća za rešavanje operativnih problema i donošenje finansijskih odluka
  • Razumete finansijske implikacije određenih odluka, ekonomske pokretače poslovanja i raspravljate o finansijskim pitanjima sa svojim kolegama
  • Istražite ulazne i izlazne podatke u finansijskim izveštajima i otkrijete kako se brojevi u njima odnose prema uspehu preduzeća ostvarenom u periodu na koji se izveštaj odnosi, kao i prema korporativnim ciljevima

Šta ću raditi tokom obuke?

Vi ćete:

  • Steći uvid u  sadržaj finansijskih izveštaja
  • Razumeti pojam  i definiciju budžetiranja
  • Steći uvid u  različite tehnike racio analiza
  • Steći uvid u  break-even analizu .

Trajanje obuke

Obuka traje dva dana i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.

Jezik

Srpski ili engleski.

Broj polaznika

Najviše 20

Cena

EUR 500 + PDV

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas