Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

MSFI Masterklas (godišnje promene)

 

MSFI godišnje ažuriranje je obuka kreirana da pomogne razumevanju razvoja MSFI i relevantnih interpretacija MRS. Cilj obuke jeste da se predstave složeni problem u kojima se standardi preklapaju više nego predstavljanje svakog pojedinačnog problema.

 

Kome je namenjena obuka?

MSFI godišnje ažuriranje namenjena je profesionalcima iz finansijske struke čije su odgovornosti vezane za oblast računovodstva, izveštavanja i/ili kontrole i koji već poseduju visok nivo znanja iz MSFI.

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

MSFI godišnje ažuriranje relevantno je za zaposlene u finansijama kompanija koje izveštavaju ili bi želele da izveštavaju u skladu sa MSFI.

 

Kos u naši predavači?

Naši predavači su PwC profesionalci iz oblasti revizije koji koriste MSFI i pomažu klijentima u složenim pitanjima vezanim za MSFI temama iz računovodstva na dnevnoj osnovi.

Trajanje obuke

MSFI godišnje ažuriranje je otvoreni seminar. Njegovo trajanje zavisi od MSFI u određenom period izveštavanja kao i od broja i složenosti računovodstvenih problema na koje nailazimo u našoj praksi a koje bismo želeli da podelimo sa širim krugom ljudi.

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas