Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Porez na dohodak građana i socijalni doprinosi

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena menadžerima u Sektoru ljudskih resursa i zaposlenima u  Službi za međunarodno kretanje radnika kao i menadžerima u finansijskim odeljenjima i drugim zaposlenima zaduženim za primenu odredaba Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje i menadžerima zaduženim za nadzor i kontrolu gore navedenih procesa.

Zašto je obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Vi ćete:

  • Steći nova i unaprediti postojeća  znanja o sadržaju i primenama propisa u vezi sa porezom na dohodak građana i doprinosima za socijalno osiguranje, sa posebnim naglaskom na praktičnu primenu ovih propisa.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon ove obuke?

Vi ćete:

  • Unaprediti znanje o obavezama i proceduralnim mogućnostima definisanih zakonima o porezu na dohodak građana i doprinosima za socijalno osiguranje i upoznati se sa najnovijim promenama zakona i promenama procedura u praksi
  • Biti informisani i steći bolje razumevanje svrhe sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i međunarodnih konvencija o doprinosima za socijalno osiguranje
  • Biti upoznati sa obrascima propisanim za potrebe poreza na dohodak i doprinosa socijalnog osiguranja
  • Steći sveobuhvatno praktično znanje u vezi sa oporezivanjem dohotka i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, kako za srpske rezidente tako i za rezidente drugih zemalja na osnovu sledećih prihoda:

o    Zarada

o    Otpremnina

o    Prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

o    Prihoda od kapitala

o    Kapitalne dobiti

o    Prihoda od nepokretnosti

o    Prihoda od ugovora o delu/autorskih ugovora

o    Prihoda od ugovora o privremenim poslovima

o    Autorskih naknada

o    Ostalih prihoda

o    Godišnji porez na dohodak građana

o    Implikacije u vezi sa porezom na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje prilikom kretanja radnika u međunarodnim razmerama.

Trajanje obuke

Jedan dan

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski

Trajanje obuke

Jedan dan

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski

Trajanje obuke

Jedan dan

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski

Trajanje obuke

Jedan dan

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski

Trajanje obuke

Jedan dan

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas