Upravljanje projektima

Online

Kome je namenjena obuka?

 • Osobama koja se pored redovnih dnevnih aktivnosti bave upravljanjem različitim projektima
 • Osobama koja svakodnevno upravljaju projektima
 • Novim rukovodiocima projekata

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Program je osmišljen tako da pruži uvid u značaj metodološkog pristupa upravljanju projektima, omogući formiranje jedinstvenog načina razmišljanja kod svih učesnika. Nadalje, cilj programa je i da smanji stres u vezi sa aktivnostima upravljanja projektom i poveća mogućnosti da projekat bude završen na vreme, u okviru budžeta i u zadatim okvirima projekta.

Osim pomenutog, polaznici će kroz praktičan rad imati priliku da se upoznaju sa najbitnijim alatima i tehnikama u upravljanju projektima.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon obuke?

Vi ćete moći da:

 • Inicirate, planirate, izvršavate, pratite i kontrolišete i zatvarate projekte
 • Steknete razumevanje o svim učesnicima na projektu i njima uspešno upravljate
 • Upravljate projektom sa stanovišta postizanja zadatih poslovnih ciljeva
 • Steknete razumevanje o neophodnim procesima za uspešan završetak projekta

Šta ću raditi u toku obuke?

U toku obuke analiziraćemo pet grupa procesa u upravljanju projektima, od ideje da se projekat pokrene pa do zatvaranja samog projekta. Pomenute grupe procesa su:

 • Inicijacija projekta
 • Planiranje projekta
 • Izvršavanje projekta
 • Praćenje i kontrola
 • Zatvaranje projekta

U toku obuke obradićemo i faze životnog ciklusa projekta i posebnu pažnju posvetiti najvažnijim tehnikama i alatima koji se odnose na metodologiju upravljanja projektima koja je definisana pomoću sledećih 9 oblasti znanja:

 • Integracija projekta
 • Okvir upravljanja projektima
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavkama

Trajanje obuke

Tri dana (po četiri sata)
Obuka zahteva aktivno učešće polaznika i zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada.

Jezik

Obuka će se održati na engleskom jeziku.

Broj polaznika

Najviše 15

Predavač

Dr Zorana Boltić, PMP

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas