Upravljanje projektima

Online

Kome je namenjena obuka?

 • Osobama koja se pored redovnih dnevnih aktivnosti bave upravljanjem različitim projektima
 • Osobama koja svakodnevno upravljaju projektima
 • Novim rukovodiocima projekata

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Program je osmišljen tako da pruži uvid u značaj metodološkog pristupa upravljanju projektima, omogući formiranje jedinstvenog načina razmišljanja kod svih učesnika. Nadalje, cilj programa je i da smanji stres u vezi sa aktivnostima upravljanja projektom i poveća mogućnosti da projekat bude završen na vreme, u okviru budžeta i u zadatim okvirima projekta.

Osim pomenutog, polaznici će kroz praktičan rad imati priliku da se upoznaju sa najbitnijim alatima i tehnikama u upravljanju projektima.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon obuke?

Vi ćete moći da:

 • Inicirate, planirate, izvršavate, pratite i kontrolišete i zatvarate projekte
 • Steknete razumevanje o svim učesnicima na projektu i njima uspešno upravljate
 • Upravljate projektom sa stanovišta postizanja zadatih poslovnih ciljeva
 • Steknete razumevanje o neophodnim procesima za uspešan završetak projekta

Šta ću raditi u toku obuke?

U toku obuke analiziraćemo pet grupa procesa u upravljanju projektima, od ideje da se projekat pokrene pa do zatvaranja samog projekta. Pomenute grupe procesa su:

 • Inicijacija projekta
 • Planiranje projekta
 • Izvršavanje projekta
 • Praćenje i kontrola
 • Zatvaranje projekta

U toku obuke obradićemo i faze životnog ciklusa projekta i posebnu pažnju posvetiti najvažnijim tehnikama i alatima koji se odnose na metodologiju upravljanja projektima koja je definisana pomoću sledećih 9 oblasti znanja:

 • Integracija projekta
 • Okvir upravljanja projektima
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavkama

Trajanje obuke

Tri dana (po četiri sata)
Obuka zahteva aktivno učešće polaznika i zasniva se na kombinaciji teorije i praktičnog rada.

Jezik

Obuka će se održati na engleskom jeziku.

Broj polaznika

Najviše 15

Predavač

Dr Zorana Boltić, PMP

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas