Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Liderstvo

 

Kome je namenjena obuka?

Ova obuka namenjena je svima onima kojima je poverena liderska pozicija u organizaciji –bilo da ste supervizor pojekta, menadžer na srednjem nivou ili glavni izvršilac. Principi liderstva se ne menjaju već samo obim i dijapazon uticaja.

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moju organizaciju?

Kvalitetno liderstvo je znak svake uspešne organizacije. Neki ljudi imaju prirodni talenat za ovu ulogu ali dobro liderstvo se može naučiti kroz trening, coaching i praksu. Kvalitet liderstva će umnogome odrediti uspeh organizacije na dugoročnom  planu. Zato je vrlo bitno da bilo ko kome je poverena uloga vodjenja ljudi zaista u potpunosti razume šta ova uloga znači i šta se od nje zahteva u praksi.

 

 

Šta ću raditi i naučiti u toku obuke?

Vi ćete:

 • Naučti šta liderstvo nije!
 • Ispitati razlike između liderstva i upravljanja
 • Biti upoznati sa “3–u – 1”  modelom
 • Učiti ”okvir sposobnosti liderstva”  
 • Učiti o 5 nivoa liderstva i primeniti ovaj okvir na sebe i one na ključnim liderskim položajima u organizaciji
 • Naučiti šta dobri lideri treba da rade a šta ne.
 • Shvatiti važnost emocionalne inteligencije u liderskim ulogama
 • Ispitati model “situacionog liderstva” i primeniti ga na lične okolnosti i situaciju.

Šta ću biti u mogućnosti nakon treninga?

Vi ćete moći da:

 • Napravite razliku između upravljanja i liderstva i da prepoznate kada treba da budete lider a kada menadžer.
 • Primenite okvir sposobnosti liderstva da ocenite svoj lični nivo kompetencije
 • Identifikujete vaše lične snage i slabosti kao lidera i razvijete plan unapređenja
 • Primenite sigurne principe liderstva u svakodnevnom radu
 • Budete efikasniji lider vašeg tima

Trajanje

Jedan dan

Broj učesnika

Do 15

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas