Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Ljudski resursi i Upravljanje razvojem karijere sa dr Konstantin Kiritsis

 

Master klas

Predmet: Upoznavanje sa trendovima i upravljanje razvojem karijere u 21. veku

 

Šta se promenilo?

U proteklih 10 godina, situacija u oblastima kao što su zapošljavanje odnosno obuka i razvoj kadrova bila je veoma zanimljiva i puna izazova uglavnom zbog pojave interneta koji korisnicima nudi jeftinu komunikaciju i brojne nove mogućnosti.

Za zaposlene:  Spoznaj činjenice, saznaj kako da se na tržištu rada uvek kotiraš kao lice osposobljeno za rad

Za poslodavce: Saznaj kako će se odvijati proces rada u budućnosti da bi mogao da privučeš talentovane kadrove

 • Šta kompanije traže?
 • Stručne ili bihevioralne kompetencije
 • „Meke“ ili „Tvrde“ veštine (menadžerska ili praktična primenjiva znanja i veštine)
 • Da li je potrebno da imam fakultetsku diplomu ili, pak, stručnu kvalifikaciju?
 • Koliko često sam dužan da osvežavam svoja znanja i veštine?

Nekoliko činjenica

 • Broj talentovanih kadrova veći je nego ikada ranije jer konkurenciju na tržištu rada posmatramo na globalnom, a ne samo na lokalnom nivou,
 • Kako da pomoću talenata dobijemo „bitku“ koja se vodi za privlačenje talentovanih kadrova,
 • Danas postoje brojni obrazovni i stručni profili, stoga je potrebno da razmišljamo na globalnom nivou i uvažavamo različite kulture,
 • Broj fakultatski obrazovanih lica je značajno porastao tako da je otežana diferencijacija kadrova i njihovo i izdvajanje iz mase,
 • Posedovanje univerzitetske diplome ne predstavlja olakšicu prilikom traženja posla,
 • Posedovanje stručne kvalifikacije je sve zastupljenije, stoga ekspertima koji žele da se izdvoje iz mase posedovanje stručne kvalifikacije obezbeđuje prednost pri zapošljavanju,
 • Umesto pojma „posao“ sve češće se koriste pojmovi kao što su „rad“,  odnosno „projekat“,
 • Zaposleni menjaju poslodavce češće nego ranije, stoga poslodavci moraju biti agilniji tj. moraju brže delovati,
 • Od stručnih kadrova se traži da redovno osvežavaju svoja znanja i veštine, i to najmanje jednom u dve godine, zbog činjenice da se struka menja,
 • Samozapošljavanje i izgradnja prepoznatljivog ličnog brenda su u porastu u odnosu na praksu koja je postojala u 20. veku,
 • Prilikom ocene rezultata rada zaposlenih, poslodavci na prvom mestu procenjuju ponašanje zaposlenog, njegovu veštinu komunikacije i druge tzv. „meke“ veštine.
 • Zaposleni rade na izgradnji prepoznatljivog ličnog brenka putem društvenih mreža (npr. linkedin)...

 ...itd...

Dnevni red

 1. Naš hiper povezani svet
 2. Budućnost rada
 3. Odnos između formalne kvalifikacije i radnog mesta i način na koji se pomenuti odnos menja
 4. Zašto je engleska reč „office“ postala glagol!
 5. Zasnivanje radnog odnosa:  Korporativno stanovište. Šta kompanije traže?
 6. Tehnologija kao začetnik unapređenja procesa rada
 7. Karijerni put: Promena karijere: Zašto, Kako, Šta...
 8. Koraci koje kompanije mogu da preduzmu sa ciljem da privuku, zadrže i motivišu najtalentovanije kadrove
 9. Stručna kvalifikacija VS Univerzitetska diploma; Koja je najbolja opcija za mene?
 10. Budućnost obrazovanja i novi modeli poslovanja - Od sticanja univerzitetske diplome do sticanja stručne kvalifikacije, preko kontinuriane profestionalne edukacije do besplatong obrazovanja preko interneta (engl. Massive Open Online Courses -MOOC) i personalizovanog programa obuke radi sticanja sertifikata.
 11. Starosna struktura i demografski podaci. U kojoj meri su važni?
 12. 1.Trendovi u oblasti LjR - od 2016. godine pa nadalje
 13. Novi trendovi u procesu usvajanja znanja: Učenje na daljinu, mešovit program nastave (deo sadržaja dostupan je online preko sistema za e-učenje, a praktični deo se održava u učionici uz stručno vođstvo predavača - engl. blended learning) ...O čemu je reč? U kojoj meri su pomenuti obrazovni programi pouzdani, odnosno validni? (video).
 14. Ključni koraci - Rekapitulacija 

  *Teme koje su gore navedene i koje će biti obrađene tokom obuke biće potkrepljene video prilozima i statističkim podacima

Kome je obuka namenjena

Stručnim kadrovima, menadžerima, zaposlenima u Službi za ljudske resurse, savetnicima za pitanja vaspitno-obrazovnog rada, savetnicima za pitanja razvoja karijere, kao  i studentima radi unapređenja baze znanja i/ili razvoja karijere

Kako izaći na kraj sa stalnim dramatičnim izazovima?

Dr. Konstantin Kiritsis (Constantine Kiritsis) je autor programa obuka za PwC Akademiju u Srbiji, konsultant i predavač na programima obuka za sticanje kvalifikacija ACCA, CIMA, CIA u kompanijama PwC u centralnij i istočnoj Evropi, kao i honorarni predavač na programu obuke za sticanje zvanja MBA na koledžu American College of Greece. 

Kompletna Biografija Dr. Konstantin Kiritsis  

PwC Akademija

Airport City, Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd

 

Euro 250 + PDV, plativo u RSD protivvrednosti

Euro 220 + PDV plativo u RSD protivvrednosti
*Cena za polaznike koji su odslušali predavanja programa edukacije Mini MBA

 

Obuka će se održati na engleskom jeziku

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas