Digitalni poslovni model

Seminar za prelazak na Digitalni poslovni model

Kako kommpanija koja postoji samo pet godina može praviti više para nego što je BDP Slovenije, Hrvatske, ili Srbije? Kako Apple može imati više gotovine nego SAD? Da li nam je potrebna kompanija u klasičnoj organizaciji? Gde možemo naći inovacije u našoj sopstvenoj kompaniji i kako? Dvodnevni seminar, koji organizuju PwC i kompanija New Frontier Group, podržaće top menadžere da razumeju digitalnu ekonomiju i metodologiju za transformaciju poslovnog modela od industrijskog do digitalnog, kao i da dobiju odgovore na ova pitanja:

Nove prilike za kreiranje vrednosti

Seminar koji organizuju PwC i kompanija New Frontier Group, u trajanju od dva dana, pomaže menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama da steknu razumevanje o konceptu digitalne transformacije poslovanja, kao i o osnovnim vrednostima tj. odlikama digitalne privrede.

Zašto treba da učestvujete?

Seminar  vam može pomoći da steknete RAZUMEVANJE O KONCEPTU DIGITALNE TRANSFORMACIJE, KAO I O OSNOVNIM VREDNOSTIMA TJ. ODLIKAMA DIGITALNOG POSLOVNOG MODELA. To je proces analize i razumevanja kako unaprediti i primenitii 9 ključnih elemenata i kako  ih sve ukomponovati da se kreira novi poslovni model koji će omogućiti rast kompanije u digitalnoj ekonomiji.

Razvoj znanja o načinima za unapređenje poslovanja

Polaznici stiču znanje o načinima na koje prošireni digitalni ekosistem može da pomogne u procesu poboljšanja poslovanja, targetiranja klijenata i prepoznavanja njihovih potreba, kao i u procesu kreiranja novih portfolija. Osim toga, seminar pomaže polaznicima da steknu razumevanje o pojmovima kao što su digitalna prilika i digitalna revolucija, da steknu razumevanje okvira za ocenu spremnosti kompanije za digitalizaciju, kao i da uoče oblasti sa potencijalom za rast.

Postojeće kompanije koje još uvek koriste industrijske poslovne modele moraju da se prilagode novom, digitalnom načinu rada i razviju digitalne poslovne modele, koje će koristiti paralelno s postojećim, ili kao zamenu za postojeće poslovne modele. 

Nije lako kompanijama koje su godinama razvijale svoje vrednosti, definisale misiju i ciljeve, organizaciju partnerski ekosiste i poslovne aktivnosti i procese na način koji nije optimalan za digitalnu ekonomiju da sada krenu u inoviranje i pređu na digitalni poslovni model. Ipak inoviranje je pitanje opstanka i mogućnosti daljeg rasta. Kako bismo im pomogli, na seminaru će biti predstavljena metodologija inoviranja poslovnog modela.

Uspostavljanje digitalnog poslovnog modela

Polaznici stiču znanje o načinima za uspostavljanje Digitalnog poslovnog modela radi ostvarivanja održivog poslovnog rasta. Osim toga, seminar pomaže polaznicima da steknu razumevanje o tome na koji način digitalna ekonomija utiče na povećanje prihoda i rezultate poslovanja.

Ciljevi radionice

  • Sveobuhvatno razumevanje digitalnih poslovnih prilika i digitalne revolucije
  • Okvir za procenu digitalne spremnosti i oblasti rasta
  • Vrednost digitalnih procesa za rast i gde se fokusirati
  • Kako prošireni ekosistem može unaprediti poslovanje, pristup klijentima i kreiranje novih portfolija.
  • Kreiranje digitalnog poslovnog modela radi održivosti i rasta kompanije.

Ko treba da učestvuje?

  • Seminar je namenjena menadžerima srednjeg i visokog nivoa upravljanja usmerenim na rad sa strankama, bez obzira na sektor privrede u kom posluju.
  • Svima onima koji ne razmišljaju na konvencionalan način te su spremni da se upuste u proces transformacije poslovanja

Model Digitalnog Poslovanja – Indikativna Agenda

 

1. OSNOVNA METODOLOGIJA  DIGITALNE EKONOMIJE (PRETNJE I PRILIKE)

2. DIGITALNA TRANSFORMACIJA –ZAŠTO I KAKO?

3. NAJBOLJE DIGITALNE PRAKSE
   - Najbolje prakse i primeri digitalnog liderstva u različitim industrijama
   -Okvir za procenu digitalne zrelosti i oblasti za rast kompanija

4. DETALJNI UVID U DIGITALNI POSLOVNI MODEL

- Šira slika digitalnog pislovnog modela
- Vrednost digitalnog poslovnog modela
- Okvir za razumevanje postojećeg modela poslovanja i kako ga transformisati u DPM

5. METODOLOGIJA INOVIRANJA POSLOVNOG MODELA

- Tradicionalni poslovni model u odnosu na digitalni poslovni model
- Vrednost usluge u odnosu na očekivanja klijenta
- Segmenti klijenata
- Kanali za komunikaciju i odnosi sa klijentima
- Vrednost digitalnog procesa
- Moc digitalnog ekosistema
- Kljucni resursi i značaj informacija
- Digitalni ekosistem
- Prihodi i struktura troškova

6. OBJEDINJAVANJE PRETHODNIH TEMA U JEDNU CELINU

 

Ko drži obuku? 

 

Branislav Vujović, osnivač i predsednik kompanije New Frontier Group.

Kompanija New Frontier Group osnovana je 2006. godine i zapošljava više od 2000 visokokvalifikovanih kadrova u 17 zemalja sveta.  Kompanija je lider za Digitalnu transformaciju u centralnoj i istočnoj Evropi.

New Frontier Group je razvio originalnu metodologiju inoviranja poslovnog modela, koju  koristii i zajedno sa klijentima i partnerima u procesu digitalne transformacije.

Osim toga što je zadužen za celokupno poslovanje Grupe, Branislav Vujović je odgovoran za poslove u oblastima kao što su odnosi sa investitorima, spajanje, pripajanje i preuzimanje preduzeća, kao i za definisanje strategije grupe, uz poseban osvrt na inovacije i digitalnu transformaciju preduzeća.

Pre osnivanja New Frontier Group, g.Vujović je bio direktor za region centralne i istočne Evrope u dve multinacionalne kompanije: od 2000. do 2006. godine regionalni direktor u EMC, dok je od 1986. do 2000. godine bio viši potpredsednik u kompaniji Computer Associates (CA). G. Vujović je svoju profesionalnu karijeru započeo kao sistem programer u IT službi gradske uprave Grada Beograda. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Gregor Bierent, direktor kompanije New Frontier Group, odgovoran za rad Sektora New Frontier Innovation u čijoj su nadležnosti inovacije, tj. razvoj sopstvenih softverskih proizvoda i usluga digitalnog savetovanja. Tokom svoje karijere Gregor je u različitim zvanjima bio angažovan od strane vodećih međunarodnih konsultantskih kompanija (e.g.Capgemini) i upravljao njihovim poslovnim aktivnostima u regionu centralne i istocne Evrope. Gregor je diplomirao na Tehnickom univerzitetu u Beču, gde je studirao na Odseku za poslovnu informatiku, gde je stekao zvanje master u oblasti informacionih tehnologija. Tokom studija je osnovao sopstvenu konsultantsku firmu čija je delatnost bila pružanje usluga savetovanja u oblasti IT malim i srednjim preduzećima u Austriji i to u oblasti upravljanja rezultima rada i primene alata tehnika za podršku u odlučivanju (Business Intelligence), što mu je omogućilo da radi sa kompanijama EnterpriseConsulting, CapgeminiConsultingi CIBER, u kojima je u različitim zvanjima bio angažovan na poslovima sa klijentima iz finansijskog sektora (bankama /osiguravajućim društvima), sektora telekomunikacija, sektora komunalnih usluga, sektora nafte i gasa u regionu centralne i istočne Evrope.

Mesto

PwC Akademija

Airport City

Omladinskih brigada 88a

11070 Beograd

Cena

Euro 500 + VAT

plativo u RSD

protivvrednosti

Postoji mogućnost

korporativnih popusta

Jezik

Obuka će se održati

na engleskom jeziku

Kontakt

Tatjana Dedić
koordinator PwC Akademije

+381 64 857 4017

tatjana.dedic@rs.pwc.com

Za obuku se možete prijaviti i putem e-mail adrese: theacademy@rs.pwc.com

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija, PwC Serbia
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Pratite nas