Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Postavljanje ciljeva

 

Ciljevi i svrha obuke

Da nauči učesnike procesu i metologiji postavljanja ličnih i ciljeva tima.

Sigurni rezultati obuke

Učesnici će biti sposobni da postave poslovne ciljeve koji prolaze kroz rigorozni SMART okvir. Koristeći sistem skaliranja učesnici će biti u stanju da osiguraju i relevantnost svojih poslovnih aktivnosti i poslovnih aktivnosti njihovog tima u svakom trenutku.

Oni će unaprediti razumevanje svojih uloga i odgovornosti u okviru organizacione strukture i utvrdiće polja  ključnih rezultata u poslu, obezbeđujući fokus i prioritetizaciju svojih dnevnih aktivnosti.

  

Praktični primer i vežbe

Predviđeno je da se za vreme vežbi koristi “pravi” material. Od učesnika će se tražiti da unapred pripreme svoje SMART ciljeve. Ovo će poslužiti kao sirov material za vežbe koje će uslediti.  Prednost ovog pristupa jested a process učenja učini relevantnim i primenjivim u poslovnom kontekstu učesnika.

Sadržaj obuke

Radionica će biti otvorena sa uvodom o 7 elemenata SMART okvira za postizanje lične efikasnosti na poslu. Neophodnost usvajanja pristupa skaliranja u postavljanju ciljeva jer samo kad su individualni i ciljevi organizacije vidno povezani možemo očekivati da pojedinac doprinese organizaciji.

Jednom kada je teorijska osnova postavljena , onda ćemo se posvetiti primerima i praktičnom delu radionice gde će se raditi na realnim problemima svih učesnika.

Veličina grupe

Najviše 10 učesnika

Trajanje

Jedan dan

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas