Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Razvijanje kulture uspešnog poslovanja

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena najvišem rukovodstvu, rukovodiocima odeljenja ljudskih resursa i svima onima koji su odgovorni za ostvarivanje uspeha u poslovanju.

Zašto je obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Rukovođenje je proces ostvarivanja poslovnih rezultata uz pomoć ljudi zaposlenih u organizaciji. Ostvareni rezultati su ono na osnovu čega se rukovodioci ocenjuju. Zato motivisanje ljudi u pogledu kontinuiranog ostvarivanja kvalitetnih rezultata za svakog rukovodioca predstavlja „sveti gral“. Rukovodioci koji poseduju relevantna znanja i veštine, kao i sposobnost da stvore i očuvaju kulturu u kojoj se vrednuje, poštuje i od zaposlenih očekuje visok radni učinak, jesu oni rukovodioci koji se na tržištu razlikuju od drugih.

 

Šta ću raditi u toku obuke?

Vi ćete:

  • Istražiti i steći razumevanje o tome šta je organizaciona kultura i koji faktori određuju njeno stvaranje
  • Ispitati značaj kulture kao pokretača i ključnog faktora dugoročnog uspeha (ili neuspeha) organizacije
  • Proučiti pet ključnih faktora organizacione kulture i naučiti kako da primenite model „Pet faktora“ na vašu organizaciju
  • Saznati kojih je pet koraka potrebno preduzeti da biste promenili organizacionu kulturu
  • Naučiti četiri principa uspešnog upravljanja organizacionom kulturom.

Šta ću moći da radim nakon obuke?

Vi ćete moći da:

  • Obavite „dijagnostičku analizu stanja organizacione kulture“ u vašem preduzeću  za potrebe pozicioniranja   utvrđenog stanja na matrici  tj. šemi  od „4 kvadranta“
  • Opišete model „Veliki problem / Velika pomoć“ i tačno ga primenite u svojoj organizaciji
  • Navedete 10 činilaca koji utiču na stvaranje kulture uspešnog poslovanja
  • Identifikujete koji od pomenutih 10 činilaca postoje, a koji ne postoje u vašoj organizaciji
  • Započnete proces stvaranja kulture uspešnog poslovanja u vašoj organizaciji.

Trajanje obuke

Dva dana

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas