Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Strateški HR Menadžment

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena višim menadžerima u službi za kadrove odgovornim za upravljanje i razvoj ljudskih resursa u svojim organizacijama.

 

 

Zašto je obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Imajući u vidu činjenicu da tržišta postaju sve konkurentnija, funkcija upravljanja ljudskim resursima  (HRM funkcija) se suočava sa novim i sve većim izazovima. Usled pada privredne aktivnosti, finansijske krize kao i svih pratećih pritisaka eksperti za kadrovska pitanja se suočavaju sa novim zahtevima. Tradicionalna percepcija kadrovske službe kao službe koja ima isključivo administrativnu funkciju tj. obavlja isključivo administrativne poslove više nije prihvatljiva. Eksperti u oblasti ljudskih resursa  moraju postati lideri i strateški partneri koji ne samo da pokreću proces transformacije nego njime i rukovode i to zahvaljujući sposobnosti da iniciraju kreiranje novih politika, upravljaju promenama i doprinesu stvaranju dodatnog kvaliteta u organizaciji.

Šta ću raditi u toku obuke?

U središtu pažnje ove sveobuhvatne trodnevne obuke biće ključna pitanja koja se odnose na percepciju, sliku i aktuelnu poziciju HRM funkcije u modernom poslovanju. Obuka će omogućiti polaznicima da sagledaju ulogu HRM funkcije koja se stalno menja, kao i zahteve u pogledu stručnosti i obučenosti kadrova. Obuka će biti usredsređena na izgradnju novih odnosa sa zaposlenima, rukovodiocima odeljenja i najvišim rukovodećim kadrovima u organizaciji, kao i na to kako se strateška vizija HRM funkcije saopštava interesnim grupama unutar organizacije i van nje. Polaznici će imati priliku da steknu uvid u ključne aktivnosti HRM funkcije i nauče kako da razviju različite strateške pristupe kako bi HRM funkcija postala jedan od glavnih partnera u procesu stvaranja uspešne organizacije.

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon obuke?

Vi ćete moći da:

  • Definišete novu strategiju razvoja ljudskih resura u vašoj organizaciji kao i njen uticaj na rezultate poslovanja
  • Saopštite novu strategiju ključnim interesnim grupama unutar organizacije i van nje
  • Identifikujete prioritete kada je reč o repozicioniranju tj. promeni uloge HRM funkcije, njenih dužnosti i obaveza, kao i aktivnosti i odnosa unutar same funkcije
  • Osmislite strateški pristup postupku transformacije HRM funkcije u ključnog partnera u procesu stvaranja uspešne organizacije
  • Odredite nove oblasti znanja, definišete nadležnosti u poslovanju i neophodan stepen stručnosti zaposlenih u HRM funkciji
  • Pregovarate i uspostavite nove odnose kako sa rukovodiocima odeljenja tako i sa najvišim rukovodstvom u organizaciji.

Trajanje obuke

Tri dana

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Engleski.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas