Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Strateški menadžment

Kome je obuka namenjena?

Najvišem rukovodstvu odgovornom za definisanje pravca razvoja poslovanja kao i za nadgledanje realizacije procesa razvoja.

 

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Da li više vremena provodite na radnom mestu nego na obavljanje radnih zadataka? U toku ovog dvodnevnog kursa imaćete priliku da steknete uvid u dva osnovna elementa uspešnog uvođenja nove strategije:

 • Strateško razmišljanje – način razmišljanja i ugao posmatranja,
 • Veštine neophodne za sprovođenje strategije – implementacija znanja i veština, pomoćnih alata i tehnika.

Šta ću raditi u toku obuke?

Teme koje će biti obrađene:

 • Strateški način razmišljanja – razumevanje sopstvenog načina razmišljanja kao i načina razmišljanja drugih ljudi
 • Proces planiranja uz sagledavanje šireg konteksta
 • Kreativnost i njeno mesto u procesu planiranja
 • Upravljanje u cilju stvaranja dodatnog kvaliteta – pokretač  ponašanja koji važi za sva lica na najvišim rukovodećim pozicijama
 • Razvoj čvrsto utemeljenih veština strateškog razmišljanja
 • Kritičko preispitivanje postojećih procesa i stvaranje uslova za kontinuirano unapređenje kvaliteta

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon obuke?

Po završetku obuke vi ćete:

 • Steći jasno razumevanje o tome šta jeste a šta nije strategija
 •  Prepoznati ključnu razliku između korporativne strategije i strategije poslovanja
 • Steći jasno razumevanje o značaju „referentnog sistema“
 • Identifikovati i iskazati svoje prednosti u odnosu na konkurenciju
 • Definisati i iskazati svoj „predlog očekivanih koristi za klijenta“ 
 • Upotrebiti alate i tehnike analize poslovanja
 • Izraditi realistične, praktične i čvrsto utemeljene planove implementacije – davanjem odgovora na pitanja o nadležnosti, mestu, vremenu i načinu implementacije strateškog plana.

Trajanje obuke

Dva dana

Broj polaznika

Najviše 15

Jezik

Engleski, srpski

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas