Strateško planiranje

Kome je namenjena obuka?

Top menadžerima (izvršnim i finansijskim, menadžerima za plan i analizu, marketing menadžerima, kao i menadžerima proizvodnje i prodaje).

Zašto je obuka interesantna za mene i moju organizaciju?

Strateško planiranje predstavlja poslovnu snagu i prilike na tržištu. Dobra strategija omogućava nam putokaz za ispunjenje ciljeva i ocenu napretka na putu do ostvarnja ovih ciljeva.

Šta ću raditi i naučiti u toku treninga?

Teme koje će se obrađivati tokom obuke:

 • Uvod u strateško planiranje
 • Vizija, misija i upravljanje strateškim problemima
 • Pretpostavke i elementi strateškog upravljanja
 • Strateški izbor
 • Studije slučaja

Šta ću biti u mogućnosti nakon treninga?

Vi ćete:

 • Razumeti šta je strateško planiranje, zašto je ono važno i šta su modeli strateških odluka
 • Razumeti faze u poslovanju kompanije
 • Upoznati ključne komponente procesa strateškg upravljanja
 • Biti u stanju da analizirate ključne faktore koji utiču na selekciju odgovarajuće strategije
 • Razumeti ulogu tehnologije i poslovnih funkcija u strateškom razvoju.

 

Trajanje obuke

Jedan dan

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas