Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Upravljanje promenama

Kome je namenjena obuka?

Ova obuka namenjena je senior i top menadžerima koji imaju direktnu odgovornost za donošenje i sprovođenje promena u organizaciji.

Zašto je ova obuka važna za mene i moje preduzeće?

Uspešno upravljanje promenama je kompleksan proces koji iziskuje osmišljen menadžerski pristup transformaciji, mobilisanju i održavanju organizacione energije pre i u toku samog procesa; postavljanje pozitivnih ciljeva i definisanje strategija komunikacije; i usmeravanje pažnje svih zaposlenih na uspeh koji promena treba da donese, uz eliminisanje stanja anksioznosti, nesigurnosti, straha i frustracije kod zaposlenih. Viši menadžeri odgovorni za sprovođenje promena često su suočeni sa različitim vidovima otpora prema samoj promeni što može direktno da uspori tempo, intenzitet i efikasnost promene i umanji vrednost krajnje rezultata. Menadžeri se u svom poslu suočavaju sa brojnim izazovima: oni su prvenstveno odgovorni za uspešnu realizaciju procesa transformacije čiji tok je u velikoj meri neizvestan. Nedostatak adekvatne obuke sa jedne strane, i zahtev i odgovornost za uspeh transformacije sa druge, stavljaju menadžere u delikatnu i stresnu situaciju. Obuka iz oblasti upravljanja promenama omogućiće pozitivne rezultate sprovedenih promena bez obzira da li je promena inicirana unutrašnjim ili spoljašnjim uzrocima odnosno potrebama. Obuka u oblasti efikasnog upravljanja promenama pomoći će vam prepoznate fundamentalne i ključne faktore uspeha (CSF) i omogućiti da uspešno pokrenete i sprovedete proces transformacije koji će dovesti do održivih rezultata promene kroz sistematično i efikasno upravljanje promenom bez obzira na njenu prirodu (unutrašnja, spoljašnja / aktivna, reaktivna i sl.).

Šta ću raditi u toku obuke?

U toku obuke imaćete prilike da:

 • Saznate više o procesu transformacije i vrstama organizacionih promena
 • Naučite kako da oformite timove koji će biti nosioci transformacije
 • Naučite principe uspešne i efikasne komunikacije koja predstavlja neophodan preduslov za uspešno sprovođenje promena
 • Naučite i usvojite načela mobilizacije organizacione energije tj. energije zaposlenih koja je potrebna da bi sam proces transformacije dao pozitivne rezultate
 • Naučite kako da uspostavite organizacionu kulturu u kojoj promene i inovacije čine sastavni deo poslovanja
 • Steknete saznanja o mehanizmima za prihvatanje pozitivnog / negativnog ishoda organizacionih promena

Šta ću biti u mogućnosti da radim nakon obuke?

Nakon obuke bićete u mogućnosti da uspešno pokrećete i upravljate promenama, odnosno:

 • Inicirate i sprovodite proces transformacije
 • Prepoznate različite vrste promena i tempo kojim se one odvijaju, i osmislite strategiju za efikasno rešavanje problema
 • Definišete ciljeve i svrhu procesa transformacije i kreirate detaljan akcioni plan
 • Definišete strategiju komunikacije pre, u toku i nakon same promene koja će omogućiti uspešnu komunikaciju sa nosiocima / primaocima promene na svim hijerarhijskim nivoima, a koja se odnosi na razloge / uzroke, ciljeve i kratkoročni / dugoročni uspeh promene
 • Smanjite otpor zaposlenih prema promenama, kao i nivo anksioznosti, neizvesnosti, straha i stresa koji se usled promena javljaju kod zaposlenih, uz istovremeno usmeravanje njihove pažnje na svrhu promene i njihovu ulogu u samom procesu promene (bilo direktnu ili indirektnu)
 • Uspostavite i osnažite organizacionu kulturu u kojoj su angažovani pristup zaposlenih, inovacije i promene sastavni deo poslovanja i vode ka unapređenju poslovnih rezultata

 

Trajanje obuke

Dva dana

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas