Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Analitičko razmišljanje

 

Kome je namenjena obuka?

Obuka je namenjena profesionalcima i menadžerima srednjeg nivoa koji se suočavaju sa kompleksnim problemima.

 

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moju organizaciju?

Razumevanje i rešavanje problema je suštinski uslov za efikasni menadžment. Druge sposobnosti koje se zahtevaju od profesionalaca i menadžera kao što su konceptualno mišljenje i upotreba stručnosti ne mogu dati rezultate ukoliko je analitičko mišljenje slabo ili mu nedostaje dubina.

Obuka obezbeđuje okvir i alate za sistematičnu analizu problema. Obuka učesnicima takođe obezbeđuje jasan vodič za identifikaciju problematičnih elemenata na kojima se može raditi.

Šta ću biti u mogućnosti nakon obuke?

Moćićete da:

  • Nastavite da razvijate vaše analitičko mišljenje kroz primenu Problem Solving Model-a
  • Razumete važne aspekte i česte greške u procesu rešavanja problema
  • Koristite tehnike za identifikaciju i evaluaciju mogućih uzroka problema, kao i da generišete i evaluirate rešenja tih problema.
  • Razumete koji stav je potreban da biste u potpunosti razvili svoje analitičko mišljenje.
  • Razumete da efikasno rešavanje problema podrazumeva dva procesa – kreativno mišljenje (proizvodnju više rešenja  na postavljeni problem) i sistemsko mišljenje (testiranje ostvarivosti i korisnosti raznih rešenja)

Šta ću raditi i naučiti tokom treninga?

  • Biće vam predstavljen efikasni model za rešavanje problema
  • Učestvovaćete u diskusijama o tipičnim fazama u rešavanju problema
  • Bićete stavljeni u timove da radite na realnim problemima iz poslovne prakse primenjujući model za rešavanje problema 
  • Dobiti feedback na svoj rad.

Trajanje

Jedan dan.

Broj učenika

Do15.

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas