Jedinstvene serije obuka koju drže monasi manastira Šaolin

Ne propustite priliku da kroz korisna uputstva i savete učitelja izvornog budizma usavršite svoje upravljačke veštine.

Jedinstvene serije obuka  koju drže monasi  manastira Šaolin

posebno kreiranih za potrebe poslovnih ljudi

Posle velikog broja uspešno realizovanih obuka i seminara iz različitih oblasti, PwC Akademija vam pruža mogućnost da u Srbiji pohađate jedinstven program obuka monaha manastira Šaolin.
Ne propustite  priliku da kroz korisna uputstva i savete učitelja izvornog budizma usavršite svoje upravljačke veštine.  
loading-player

Playback of this video is not currently available

Upravljanje stresom na način monaha manastira Šaolin

Kako se čini, stres je nezaobilazni pratilac modernog načina života. Kontinuirana izloženost stresu može da dovede do iscrpljenosti, pesimizma i  depresije. Stres ostavlja vidljive posledice na privatni i profesionalni život ljudi.

Interesantno je videti kako se uz pomoć mudrosti stare više od 1.500 godina može uspešno izaći na kraj sa pritiscima i stresom.

Obuka ima za cilj da polaznicima pomogne da se odmaknu od situacije u kojoj njihovim životima upravljaju faktori kao što su sastanci, obaveze, stres i emocije. Kvalitet života svakog pojedinca određen time kako se on odnosi prema pomenutim faktorima, kao i njegovom sposobnošću da pomenute faktore savlada.

Nakon obuke vi ćete biti u mogućnosti da:

 • opišete izvore stresa i redefinišete strategiju kojom ćete odgovarati na stresore,
 • razlikujete faktore na koje jeste/nije moguće uticati
 • pripremite Akcioni plan za smanjenje negativnog uticaja stresa na vlastiti život i život vaše porodice 

View more

Rešavanje konflikata na način monaha manastira Šaolin

U svakodnevnom životu, konfliktne situacije  su uobičajena pojava. Međutim, naša je dužnost da naučimo kako da se ophodimo jedni prema drugima tokom rasprave  - Pitanje je gde to možemo da naučimo? Jasno je da su menadžeri dužni da poseduju veštinu komunikacije, sposobnost rešavanja problema i sposobnost izgradnje timova kako bi mogli da motivišu zaposlene. Međutim, postavlja se pitanje kako da primenimo pomenute veštine i sposobnosti u praksi?

Veština konstruktivnog rešavanja konflikata može da se nauči. Iskoristite ovu priliku da naučite kako da konfliktnu situaciju pretvorite u mogućnost za rešavanje problema, a mogućnost za rešavanje problema u vlastitu prednost. 

Obuka ima za cilj da polaznike upozna sa veštinama čijom se  implementacijom izbegavaju  i rešavaju konflikti. 

Obuka pokriva sledeće oblasti:

 • vrste konflikata i njihovi uzroci,
 • postavljanje dijagnoze tj. otkrivanje postojanja konflikta,
 • strategije za rešavanje konflikata,
 • prepoznavanje i ocenjivanje potencijala za dobar ishod konflikta,
 • načini sprečavanja konflikata,
 • unapređenje lične veštine rešavanja konflikata. 

View more

Samoosnaživanje na način monaha manastira Šaolin

U skladu sa kulturom koju neguju monasi manastira Šaolin, pojam samoosnaživanje označava prihvatanje  odnosno razumevanje postojećih ograničenja.  Mnogi stručnjaci i menadžeri su stalno pod stresom, što kod njih stvara iracionalno uverenje o stagnaciji u razvoju.

U toku obuke mi se ne bavimo filozofskim pitanjima. U toku obuke mi upoznajemo polaznike sa tehnikama, alatima i znanjima potrebnim za unapređenja kvaliteta poslovanja. 

Nakon obuke polaznici će biti u mogućnosti da:  

 • primenjuju odgovarajuće alate i vežbanja koji će im pomoći da otkriju skrivena ograničenja,
 • primenjuju različite tehnike za otklanjanje odnosno prevazilaženje postojećih ograničenja sa ciljem da unaprede kvalitet života,
 • oslobode se neproduktivnih misli i izgrade kreativan način razmišljanja bez bilo kakvih ograničenja.  

View more

Suočavanje sa nesigurnošću/neizvesnošću na način monaha manastira Šaolin

Kod jednog broja ljudi nesigurnost/neizvesnost može da stvori uverenje o bespomoćnosti koje je dodatno praćeno osećanjem straha i blokiranosti.  Kod drugih, nesigurnost/neizvesnost podstiče na inovacije i kreativnost.

U toku obuke saznaćete zašto i kako treba da razvijete osobine poput agilnosti i nepristrasnosti, i definišete fokus interesovanja u cilju pospešivanja vlastitog delovanja, odnosno udaljavanja od prepreka koje vas koče u postizanju ličnog i profesionalnog razvoja.

Tokom obuke vi ćete:

 • steći razumevanje o tome na koji način se nesigurnost/neizvesnost odražava na vas i vaše okruženje,
 • naučiti da proniknete u mentalitet različitih ljudi i kulturološke pretpostavke,
 • naučiti drevne tehnike za sticanje novih saznanja i poboljšanje sposobnosti da pažnju usredsredite samo na jedan sadržaj,
 • naučiti da nesigurnost/neizvesnost pretvorite u mogućnost za razvoj i vlastito napredovanje,
 • naučiti kako da odgovorite na promene umesto da postupate po utvrđenom planu. 

View more

Sticanje znanja u oblasti ličnog razvoja na način monaha manastira Šaolin

Stres koji nastaje pri konfliktnim situacijama je sveprisutan fenomen koji će uvek biti deo naše svakodnevice. Stres i konflikti su sastavni, odnosno neizbežni deo savremenog društva. Saznajte na osnovu načina razmišljanja i načina života budističkih monaha manastira Šaolin kako da se izborite sa stresom i konfliktnim situacijama. Saznajte o:

 • Različitim vrstama stesa
 • Uzrocima pojave stresa, odnosno izvorima stresa
 • Veštinama potrebnim da biste ste se izborili sa izazovima koji su neizbežni
 • Pravilnom utvrđivanju izvora konflikata
 • Različitim alternativnim rešenjima koja se uspešno mogu uključiti u razgovor o konfliktima
 • Praktičnim veštinama čijom se implementacijom izbegavaju i rešavaju konflikti
 • Prepoznavanju i ocenjivanju potencijala za dobar ishod konflikta
 • Unapređenju lične veštine u rešavanju konflikata

Nakon obuke polaznici će biti u mogućnosti da: 

 • Definišu izvore sopstvenog stresa
 • Sprovedu vlastitu strateguju kao odgovor na stres
 • Razlikuju faktore na koje jeste/nije moguće uticati
 • Utvrde situacije koje mogu da izazovu konflikte
 • Primene različite strategije za potrebe rešavanja konfliktnih situacija
 • Koriste praktične alate za sprečavanje konflikata

 

View more

 

 

Predavači su monasi iz manastira Šaolin

Obuku drže:

 • Shi Heng Zong, pripadnik 35. generacije budističkih monaha manastira Šaolin; poseduje zvanje mastera i starešina je hrama „Shaolin Temple Europe“, 
 • Shi Heng Yi, pripadnik 35. generacije budističkih monaha manastira Šaolin; poseduje zvanje mastera i  učitelj je u  hramu „Shaolin Temple Europe“.  

Oba predavača će rado podeliti svoja znanja i zapažanja sa  svetom izvan manastira.

*Premda sastav predavača čine monasi, ističemo da sadržaj obuke ni u kom smislu nije religijski. 

View more

Datumi u 2018

17. maj:  Sticanje znanja u oblasti ličnog razvoja na način monaha manastira Šaolin

*Dodatna individualna obuka dostupna je na zahtev  

View more

Za koga je ova obuka?

Obuka je namenjena nosiocima rukovodećih funkcija, direktorima i članovima organa uprave u preduzeću.

View more

Cena

Cena pojedinačnog kursa: 450 evra + PDV

Cena paketa obuka:

2 kursa 850 evra + PDV

3 kursa 1250 evra + PDV

4 kursa 1650 evra + PDV

View more

Jezik

Obuka će se održati na engleskom jeziku

View more

Prostor

PwC Akademija

Airport City

Omladinskih brigada 88a

11070 Beograd

View more

 

 

Conflict Management „The Shaolin Way"

loading-player

Playback of this video is not currently available

Shaolin Self Empowerment

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija, PwC Serbia
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Kontakt

Miro Smolović
Lider PwC akademije
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Tatjana Dedić
Koordinator, PwC Akademija, PwC Serbia
Tel: +381 11 3302 100
E-mail

Kontaktirajte nas:
Pratite nas