Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Veština pregovaranja

Otkrij!

Umetnost i nauka veštine pregovaranja sa Timom Kalenom (Tim Cullen) sa Univerziteta Oksford!
 


Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena:

  • Višim menadžerima na rukovodećim pozicijama u preduzeću
  • Zaposlenima u sektoru prodaje, marketinga i razvoja poslovanja
  • Direktorima / rukovodiocima kadrovske službe, službe nabavke i drugih službi u preduzeću
  • Pravnicima. 

Kakvu ću korist imati od obuke?

Ova obuka će vam omogućiti da unapredite sposobnost uspešnog pregovaranja. U toku obuke imaćete prilike da otkrijete koje su vaše prednosti i slabosti kao pregovarača. Obuka će promeniti vaš način razmišljanja o sopstvenom pristupu procesu pregovaranja, ali i o ponašanju drugih učesnika u tom procesu. Pomenuto će vam pomoći u rešavanju svih onih situacija koje zahtevaju da budete vešt pregovarač – bilo da je reč o poslu, privatnom životu ili odnosima sa ljudima uopšte. 

Kakvu će korist od obuke imati moje preduzeće?

Nakon završene obuke steći ćete znanja i veštine koje će vam pomoći da uspešno i bez teškoća pregovarate, odnosno postignete saglasnost sa kolegama u preduzeću, ali i ostvarite bolje poslovne rezultate izvan njega – u poslovnom odnosu sa klijentima, kupcima, dobavljačima, regulatornim telima i javnim institucijama. Veštine i znanja koja steknete u toku obuke moći ćete da primenite u svim vrstama pregovora – na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, bez obzira na broj učesnika u procesu pregovora.    

Trajanje i program obuke

Vreme trajanja obuke je jedan dan.

Program obuke se temelji na aktivnom učešću polaznika, analizama slučaja, diskusiji i simulaciji različitih situacija igranjem uloga (role-play).

Šta ću naučiti u toku obuke?

Na kraju obuke vi ćete naučiti kako da:

  • Primenite pet veština koje su od ključnog značaja za uspešno pregovaranje (prikupljanje informacija, donošenje odluka, sposobnost uveravanja drugih ljudi i ostvarivanja uticaja na njih, inovativnost i implementacija strategije).
  • Prepoznate koji su interesi obeju strana u procesu pregovaranja i utvrdite put ka uspešnom okončanju pregovora.
  • Identifikujete i otklonite mogućnost nastanka grešaka koje su posledica načina razmišljanja, kako vašeg tako i drugih ljudi, a koje mogu skupo koštati. 

Trajanje obuke

Jedan dan

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Srpski, engleski.

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas