Veštine pisane komunikacije

 

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena zaposlenima svih profila koji žele da unaprede veštine pisane komunikacije.

 

Zašto je ova obuka zanimljiva za mene i moje preduzeće?

Pisana komunikacija igra značajnu ulogu u poslovnom svetu. Ukoliko ne poznajemo i ne poštujemo njena osnovna pravila, rizikujemo da budemo pogrešno shvaćeni, da ne dobijemo odgovor na vreme ili da ga uopšte ne dobijemo.

Ignorisanje činjenice da pisanu komunikaciju karakteriše trajnost i odsustvo kontrole nad time ko će biti čitalac može da ima ozbiljne negativne posledice.

Ova obuka pruža okvir i konkretne preporuke za uspešnu pisanu komunikaciju koja će učesnicima omogućiti da u komunikaciji postignu željene efekte.

Sadržaj obuke

 • Važnosti i specifičnost pisane komunikacije
 • Razumevanje potreba čitaoca
 • Konciznost i jasnoća izražavanja
 • Podsećanje na osnovna pravopisna pravila
 • Struktura teksta
 • Jasan i pregledan format izlaganja različitih tipova informacija i podataka
 • Osnove pisanja izveštaja
 • Pisanje e-mailova i poslovnih pisama
 • Poslovni bonton u pisanoj komunikaciji

Način rada

 • Predavanje i diskusija
 • Pojedinačni i grupni rad – pisanje i ispravljanje postojećih tekstova
 • Prezentovanje rezultata pojedinačnog/grupnog rada
 • Dobijanje povratne informacije od predavača i grupe

Trajanje obuke

Dva dana

Broj polaznika

Najviše 20

Jezik

Spski, engleski

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas