Veštine pozitivnog uticanja

 

Kome je ova obuka namenjena?

Ova obuka je namenjena svim pojedincima, bez obzia na nivo, koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije i uticanja.

 

 

Kakvu ću korist od ove obuke imati ja i moje preduzeće?

Ovaj program će osnažiti kapacitet učesnika da lako komuniciraju i postižu sporazume koji funkcionišu. Kao komunikatori, oni će otkriti svoje jače i slabije strane. Ova obuka će pomoći učesnicima  da se bolje snalaze u svakodnevnim situacijama sa klijentima.

Učesnici će postati veštiji u postizanju harmonije i konsenzusa unutar organizacije ali i u postizanju boljih rezultata u odnosima sa klijentima, kupcima, dobavljačima, regulatorinim telima i javnosti u celini. 

Sadržaj obuke

 • Verbalna i neverbalna komunikacija  (reči + muzika + govor tela = komunikacija)
 • Kreiranje poruke za različite stejkholdere (unutrašnji i spoljašnji akteri na različitim hijerarhijskim nivoima)
 • Aktivno slušanje: zlatno pravilo komunikacije => nastojanje da se prvo razume a potom deluje
 • Povećanje šansi u postizanje ciljeva u održavanju dobrog odnosa sa drugima
 • Odgovaranje na pokušaj manipulacije ili emocionalne ucene
 • Direktno i otvoreno izlaganje stava/neslaganja bez prizvuka agresije i pasivnosti
 • Otklanjanje stresa iz stresne komunikacije

Praksa i vežbe

 • Predavanja i grupne diskusije
 • Individualan i grupni rad 
 • Individualne/grupne prezentacije
 • Primanje povratne informacije od facilitatora (predavača) i grupe
 • Video

Trajanje

Dva dana

Kontakt

Miro Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas