Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Veštine pozitivnog uticanja

 

Kome je ova obuka namenjena?

Ova obuka je namenjena svim pojedincima, bez obzia na nivo, koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije i uticanja.

 

 

Kakvu ću korist od ove obuke imati ja i moje preduzeće?

Ovaj program će osnažiti kapacitet učesnika da lako komuniciraju i postižu sporazume koji funkcionišu. Kao komunikatori, oni će otkriti svoje jače i slabije strane. Ova obuka će pomoći učesnicima  da se bolje snalaze u svakodnevnim situacijama sa klijentima.

Učesnici će postati veštiji u postizanju harmonije i konsenzusa unutar organizacije ali i u postizanju boljih rezultata u odnosima sa klijentima, kupcima, dobavljačima, regulatorinim telima i javnosti u celini. 

Sadržaj obuke

 • Verbalna i neverbalna komunikacija  (reči + muzika + govor tela = komunikacija)
 • Kreiranje poruke za različite stejkholdere (unutrašnji i spoljašnji akteri na različitim hijerarhijskim nivoima)
 • Aktivno slušanje: zlatno pravilo komunikacije => nastojanje da se prvo razume a potom deluje
 • Povećanje šansi u postizanje ciljeva u održavanju dobrog odnosa sa drugima
 • Odgovaranje na pokušaj manipulacije ili emocionalne ucene
 • Direktno i otvoreno izlaganje stava/neslaganja bez prizvuka agresije i pasivnosti
 • Otklanjanje stresa iz stresne komunikacije

Praksa i vežbe

 • Predavanja i grupne diskusije
 • Individualan i grupni rad 
 • Individualne/grupne prezentacije
 • Primanje povratne informacije od facilitatora (predavača) i grupe
 • Video

Trajanje

Dva dana

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas