Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Koučing veštine za menadžere

Program koji organizuju profesionalci za potrebe profesionalaca

Koučing kao način upravljanja kadrovima razlikuje se od tradicionalnog modela upravljanja zaposlenima, koji predviđa "izdavanje naredbi i kontrolu njihovog izvršenja", po tome što se od menadžera, odnosno od njegovog načina upravljanja očekuje  više kako bi mogao da utiče pozitivno na raspoloženje članova svog tima, pa i čitave organizacije.

Postoji teza da menadžer ne može da vrši funkciju kouča s obzirom na njegovo radno mesto u organizaciji.  Mi ćemo pokazati da ova teza može da se ospori s time što su za to potrebni visok stepen i kvalitet empatije, integritet i nepristrasnost, kao i radoznalost i rešenost da se usvoji fundamentalno drugačiji pristup kako prema sebi samima tako i prema timu.

Tokom obuke otkrićete na koji način razmišljaju koučevi i vaša pažnja biće usmerena na aspekte kao što su prisutnost tokom razgovora, pažljivo slušanje sagovornika i postavljanje konstruktivnih pitanja.

Ovde nije reč o tome da vi treba da postanete kouč, već je reč o tome da treba da steknete veštine u oblasti koučinga i alate koje ćete odmah moći da primenite u svom radnom okruženju. Reč je o tome da svojim primerom treba da predvodite i podstičete članove svojih timova i omogućite im da napreduju, pronađu svoju svrhu u organizaciji i budu motivisani za rad. 

Da li ste se ikada zapitali u kojoj meri vaš liderski stil rada tj. način upravljanja utiče dinamiku rada u timu? 

Pridružite nam se kako biste kao lider i ličnost postigli svoj puni potencijal.

Coaching skills for Managers

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena liderima, menadžerima, rukovodiocima linijskih jedinica, rukovodiocima timova, zaposlenima u HR odeljenjima, kao i svima koji su zainteresovani za usvajanje i razvijanje veština u oblasti koučinga koje će im pomoći da poboljšaju efikasnost u izvršavanju rukovodećih radnih zadataka.

 

Struktura obuke i raspored predavanja

Modul br. 1: Način razmišljanja
 • Šta je koučing
 • Potencijal koučinga u poslovnom okruženju Uspostavljanje odnosa između kouča i klijenta 
 • Modeli koučinga
Modul br. 2: Veštine koučinga
 • Postavljanje ciljeva
 • Aktivno slušanje tokom koučinga
 • Pravilno i precizno postavljanje pitanja
 • Moć metafora koje se koriste u koučingu
 • Razvijanje osećanja odgovornosti
Modul br. 3: Koučing alati 
 • Prepoznavanje pokretača motivacije kod zaposlenih 
 • Aktiviranje i razvoj ličnih potencijala
 • Promena perspektive tj. promena  poimanja problema ili rešenja kros proces koučinga (sagledavanje različitih opcija) 
 • Primena koučing tehnika prilikom davanja, odnosno primanja povratne informacije (fidbeka) kolegama i/ili zaposlenima 
 • Koučing orijentisan na rešenja
Modul br. 4: Timski koučing
 • ORSC™ model 
 • Uvođenje koučing kulture u organizaciju
 • Primena koučinga prilikom rešavanja sukoba
 • Maksimizacija potencijala tima
 • Podsticanje angažovanja zaposlenih
Raspored obuke
Modul 1: 30. septembar 2021.
Modul 2: 1. oktobar 2021.
Modul 3: 12. oktobar 2021.
Modul 4: 13. oktobar 2021.

Trajanje obuke: 09h-17h

Način održavanja obuke: uživo online 

Jezik: engleski

Rana registracija: 1200 evra (bez PDV) za prijave dostavljene najkasnije do 01. septembra 2021. godine

Puna cena obuke: 1500 evra (bez PDV)

 • 20% za više od 2 polaznika iz iste organizacije; 

 • 20% za bivše zaposlene kompanije PwC 

Broj učesnika: 12.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas