Koučing veštine za menadžere

Program koji organizuju profesionalci za potrebe profesionalaca

Koučing kao način upravljanja kadrovima razlikuje se od tradicionalnog modela upravljanja zaposlenima, koji predviđa "izdavanje naredbi i kontrolu njihovog izvršenja", po tome što se od menadžera, odnosno od njegovog načina upravljanja očekuje  više kako bi mogao da utiče pozitivno na raspoloženje članova svog tima, pa i čitave organizacije.

Postoji teza da menadžer ne može da vrši funkciju kouča s obzirom na njegovo radno mesto u organizaciji.  Mi ćemo pokazati da ova teza može da se ospori s time što su za to potrebni visok stepen i kvalitet empatije, integritet i nepristrasnost, kao i radoznalost i rešenost da se usvoji fundamentalno drugačiji pristup kako prema sebi samima tako i prema timu.

Tokom obuke otkrićete na koji način razmišljaju koučevi i vaša pažnja biće usmerena na aspekte kao što su prisutnost tokom razgovora, pažljivo slušanje sagovornika i postavljanje konstruktivnih pitanja.

Ovde nije reč o tome da vi treba da postanete kouč, već je reč o tome da treba da steknete veštine u oblasti koučinga i alate koje ćete odmah moći da primenite u svom radnom okruženju. Reč je o tome da svojim primerom treba da predvodite i podstičete članove svojih timova i omogućite im da napreduju, pronađu svoju svrhu u organizaciji i budu motivisani za rad. 

Da li ste se ikada zapitali u kojoj meri vaš liderski stil rada tj. način upravljanja utiče dinamiku rada u timu? 

Pridružite nam se kako biste kao lider i ličnost postigli svoj puni potencijal.

Coaching skills for Managers

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena liderima, menadžerima, rukovodiocima linijskih jedinica, rukovodiocima timova, zaposlenima u HR odeljenjima, kao i svima koji su zainteresovani za usvajanje i razvijanje veština u oblasti koučinga koje će im pomoći da poboljšaju efikasnost u izvršavanju rukovodećih radnih zadataka.

 

Struktura obuke i raspored predavanja

Modul br. 1: Način razmišljanja
 • Šta je koučing
 • Potencijal koučinga u poslovnom okruženju Uspostavljanje odnosa između kouča i klijenta 
 • Modeli koučinga
Modul br. 2: Veštine koučinga
 • Postavljanje ciljeva
 • Aktivno slušanje tokom koučinga
 • Pravilno i precizno postavljanje pitanja
 • Moć metafora koje se koriste u koučingu
 • Razvijanje osećanja odgovornosti
Modul br. 3: Koučing alati 
 • Prepoznavanje pokretača motivacije kod zaposlenih 
 • Aktiviranje i razvoj ličnih potencijala
 • Promena perspektive tj. promena  poimanja problema ili rešenja kros proces koučinga (sagledavanje različitih opcija) 
 • Primena koučing tehnika prilikom davanja, odnosno primanja povratne informacije (fidbeka) kolegama i/ili zaposlenima 
 • Koučing orijentisan na rešenja
Modul br. 4: Timski koučing
 • ORSC™ model 
 • Uvođenje koučing kulture u organizaciju
 • Primena koučinga prilikom rešavanja sukoba
 • Maksimizacija potencijala tima
 • Podsticanje angažovanja zaposlenih
Raspored obuke
Modul 1: 24. maj 2021.
Modul 2: 25. maj 2021.
Modul 3: 31. maj 2021.
Modul 4: 1. june 2021.

Trajanje obuke: 09h-17h

Način održavanja obuke: uživo online 

Jezik: engleski

Rana registracija: 1200 evra (bez PDV) za prijave dostavljene najkasnije do 10. maja 2021. godine

Puna cena obuke: 1500 evra (bez PDV)

 • 20% za više od 2 polaznika iz iste organizacije; 

 • 20% za bivše zaposlene kompanije PwC 

Broj učesnika: 12.

 

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas