Ključne veštine u menadžmentu

Prvi modul će pomoći menadžerima da razumeju i unaprede ključne veštine i ponašanja: kako biti dobar uzor, kako postaviti prioritete, donositi odluke, kreirati i održavati zdravu radnu sredinu. Menadžeri će naučiti zašto i na koji način treba voditi računa o sebi, kako bi bolje upravljali stresom.

Tokom prvog modula, fokus je na nama samima, dok se drugi modul fokusira na naš uticaj na druge. Videćemo kako promena ustaljenih obrazaca izaziva određenu vrstu reakcije i odgovora kod zaposlenih koje kao menadžeri vodimo – od otpora i neodobravanja do obijanja i depresije. U ovakvim situacijama važno je da menadžeri znaju kako da pruže pomoć svojim zaposlenima.

Treći modul se fokusira na efektivnost. Drugim rečima, na vezu između individualnog učinka i doprinosa uspešnosti poslovanja. Takođe, tokom trećeg modula, osvrnućemo se na budućnost. Upoznaćemo se sa novim trendovima u menadžmentu. Šta je to čega moramo biti svesni? Kako da kreiramo radnu okolinu koja je otvorena za inovacije?

Cena: 450 EUR + PDV

Management essential Skills
Modul 1 20. okt. (9h-13h)    21. okt. (13h-17h)
Modul 2 10. nov. (13h-17h)  11. nov. (9h-13h)
Modul 3 8. dec (13h-17h)     9. dec. (9h-13h)

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas