CIPD - Partneri PwC Akademije

Chartered Institute of Personnel  and Development (CIPD) iz Velike Britanije je jedno od vodećih svetskih  profesionalnih HR i razvojnih  organizacija sa više od 135 000 članova širom sveta.  Oni znaju kako izgleda “dobar HR” i šta bi to HR profesionalci trebalo da znaju, šta bi trebalo da rade u različitim fazama njihovih karijera bez obzira na to da li su specijalisti za određenu oblast HR-a ili ne i da li rade u međunarodnim ili lokalnim kompanijama. CIPD Enterprises je kompanija u potpunom vlasništvu CIPD-a koja sarađuje sa PwC u Centralnoj i istočnoj Evropi na razvoju i organizovanju obuka i profesionalnih kvalifikacija u oblasti  HR- a i obuke i razvoja zaposlenih.
U ovom trenutku PwC Akademija u saradnji sa CIPD-em nudi CHRM program obuke.
U planu je proširenje saradnje i dovođenje novih programa obuka namenjenih HR profesionalcima.
Više informacija o CIPD možete pronaći na www.cipd.co.uk

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas