Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Inovacije i kreativno razmišljanje sa dr. Konstantinom Kiricisom

Master klas

Teza: Uvek postoji način da se nešto uradi bolje…hajde da vidimo na koji način je to izvodljivo, hajde da inoviramo!

Radionica ima za cilj da podstakne polaznike na drugačije razmišljanje; da podstakne polaznike da razmišljaju kreativno i veruju u ideju da se status quo u organizaciji može promeniti novim idejama i kvalitetnijim angažovanjem pojedinaca. 

Deo odgovora na probleme leži u inovacijama, pod uslovom da se inovacije sprovode. Pomenuto se ostvaruje tako što se polaznicima ukazuje, odnosno tako što polaznici usvajaju stav da inovacije nisu opcija koja im stoji na raspolaganju, već da predstavljaju neophodan uslov za ostvarivanje konkurentske prednosti. 

Glavni rezultati:

 • Sve ideje su dobrodošle tokom kreativne sesije!

 • Izbegavajte brzo prosuđivanje

 • Kreirajte asocijacije i povlačite analogije

 • Sarađujte - razmena ideja i razmišljanja mogla bi da bude rešenje  

Konkretni ciljevi sesije

 • Podsticanje polaznika na drugačije razmišljanje 

 • Podsticanje polaznika da shvate proces generisanja novih ideja  

 • Podsticanje polaznika da razumeju način na koji prepreke u različitim oblastima poslovanja mogu da se premoste

 • Podsticanje polaznika da prihvate inovacije i promene unutar timova

 • Podsticanje polaznika da razumeju proces kojim se nove ideje razmatraju i sprovode u delo

Kako do ciljeva? 

Kombinovanjem inspirativne prezentacije sa serijom posebno odabranih kratkih video-zapisa, vežbanja, igara, diskusija i usvajanjem znanja kroz angažovanje. 

Prezentacija sadrži efektne citate koji će takođe podsticati polaznike na razmišljanje. Važno je napomenuti da polaznicima treba da se usadi navika da budu kreativni, da izražavaju svoje ideje i imaju samopouzdanje.

Uvod i program rada

Zašto sve ovo radimo? 

 • Sticanje razumevanja o konceptu inovacija

 • Nekoliko zabluda o inovacijama

 • Izazovi u inovacijama 21. veka

Zašto je sve ovo toliko važno?

Inovacije kao konkurentska prednost

Glavni zaključci u pogledu inovacija

Kreativnost kao preduslov inovacija

Proces razmišljanja - primeri

Zašto mi jesmo ILI pak nismo kreativni?

Prepoznavanje mentalnog sklopa (načina razmišljanja) i sprečavanje nastanka mentalne blokade 

Barijere inovacijama - hajde da ih otkrijemo!

Stavovi polaznika - ključni faktori uspeha povezani sa inovacijama 

Zaključci do kojih budemo došli tokom radionice navešće polaznike da shvate da se barijere mogu prevazići: 

 • Drugačijom percepcijom stvari

 • Odlaganjem procesa prosuđivanja

 • Spajanjem i povezivanjem varijabli (ideja, procesa i dr.)

 • Razvojem mašte i iskazivanjem sopstvenog mišljenja bez straha

 • Identifikovanjem najvažnijih interesnih strana

3 priče o inovacijama, svaka u trajanju do 5 minuta

 • Inovacija u oblasti uređaja! 

 • Inovacija u oblasti logistike!

 • Inovacija u oblasti procesa!

 • Stavovi polaznika o pričama

Kako da sami inovirate:

 • Alati i tehnike

 • Fasilitacija i podrška tokom radionice

Da li u vašoj organizaciji postoji primer situacije koji bismo mogli da obradimo tokom radionice?

Od problema (u bilo kojoj oblasti poslovanja) do rešenja – razgovor i ključne tačke 

Zaključci koje treba preneti kaskadno kroz organizaciju:

 • Razmena ideja i saradnja

 • Odloženo prosuđivanje

 • Od problema do rešenja

 •  Razmatranje ideje, u smislu njene originalnosti i lakoće implementacije

Dr. Constantine “Dino” Kiritsis International Curriculum Development Expert, Entrepreneur,  Author, Award winning training concept developer (HPD)

Dr. Konstantin Kiricis (Constantine Kiritsis) je autor programa obuka za potrebe PwC Akademije u Srbiji, konsultant i predavač na programima obuka za sticanje kvalifikacija ACCA, CIMA, CIA u kompanijama PwC u centralnoj i istočnoj Evropi, kao i honorarni predavač na programu obuke za sticanje zvanja MBA na koledžu American College of Greece.

On ima bogato iskustvo u oblasti obrazovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih koje je sticao na poslovima rukovodioca PwC Akademije u Grčkoj i prilikom uspostavljanja centra za obrazovanje u Grčkoj pod nazivom Globaltraining krajem 90-ih godina, kao i na upravljačkim i izvršnim poslovima u zvanju partnera i izvršnog direktora pomenutog centra koje je obavljao tokom perioda od deset godina.

Obuka se održava na engleskom jeziku

Cena

Pozovite nas za informaciju o ceni

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide