Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

HR konsalting

Kako bi imali pravi efekat, obuka i razvoj moraju da odgovore na specifične potrebe vašeg poslovanja i vaših zaposlenih. Za tu svrhu je potrebno da se, pre, za vreme i nakon sprovođenja neke odluke ili razvojne intervencije, prepoznaju i uzmu u obzir faktori relevantni za vas.

PwC Akademija je kao deo velike globalne mreže oslonjena na znanja i veštine naših eksperata iz različitih oblasti.  Jedna od tih oblasti su i PwC HR usluge u okviru kojih rade stručnjaci za ljudske resurse koji u svom svakodnevnom poslovanju sarađuju sa velikim brojem klijenata rešavajući im različite probleme i izazove.

U saradnji  sa kolegama iz PwC HR usluga, PwC Akademija vam pomaže da postignete željeni efekat, oslanjajući se na ekspertizu naših konsultanata u domenima:

 • definisanja i procene kompetencija
 • analize potreba za obukom i razvojem
 • kreiranja individualnih razvojnih planova
 • sprovođenja centara za procenu i razvonih centara
 • dizajniranja obuka i razvojnih intervencija
 • coaching-a za pojedince i timove
 • poređenja sa najboljim praksama

No, ovde se naša ponuda ne završava. Sektor PwC HR usluga  je u prilici da vam ponudi brojne dodatne usluge među kojima su i:

HR menadžment

 • Strateški aspekt upravljanja ljudskim resursima
    - HR strategija
    - HR revizija
    - Uspostavljanje HR procesa
    - Uspostavljanje HR funkcije
    - Analiza HR funkcije sa aspekta efektivnosti
 • Merenje indikatora ljudskog kapitala – Saratoga metodologija
 • Savetovanje u vezi sa kupoprodajnim transakcijama kompanija
    - Analiza poslovanja sa HR aspekta (due diligence)
    - Integracija nakon obavljene transakcije (post deal integration)
 • Istraživanja zadovoljstva zaposlenih
 • Procene
    - Procena 360 stepeni
    - Centri za procenu i razvoj
 • Razvoj zaposlenih
    - Analiza potreba za obukom i razvojem
    - Programi za razvoj kompetencija
    - Obuke za upravljanje ljudskim resursima
    - Izrada sistema ključnih kompetencija u kompaniji
 • Programi podrške za zaposlene koji ostaju bez posla (Outplacement services)

Nagrađivanje

 • Podaci o zaradama i beneficijama
 • Evaluacija posla, hijerarhija poslova i struktura nivoa zarada (job evaluation, grading and salary structures)
 • Stimulacije

Više informacija o PwC HR uslugama možete pronaći na - PwC HR usluge.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas