Pomoć pri zaključivanju ugovora

Pomažemo kompanijama da sa uspehom zaključe poslove i stvore vrednost kroz transakcije kao što su spajanje, pripajanje, prodaja i restrukturiranje preduzeća.

Pomažemo kompanijama da sa uspehom zaključe poslove i stvore  vrednost kroz transakcije kao što su spajanje, pripajanje, prodaja i restrukturiranje preduzeća. Nastojimo da u saradnji sa klijentima kreiramo adekvatnu strategiju pre zaključenja ugovora, utvrdimo probleme, elemente ugovora koji će biti predmet pregovora i njihovu vrednost te otpočnemo proceduru uvođenja promene sa ciljem da ostvarimo sinergijsko delovanje i poboljšanja nakon zaključene transakcije.

Kontakt

Bojidar Neytchev
Partner, Poslovno savetodavne usluge
E-mail

Tanja Gligorević
Direktor, Poslovno savetodavne usluge
E-mail

Pratite nas: