Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Usluge savetovanja u oblasti spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća

Kada organski rast poslovanja ne zadovoljava potrebe interesnih strana ili, pak, kada postoji namera da se otuđe sporedna sredstva, PwC tim zadužen za usluge u oblasti finansijskog upravljanja može da vam pruži pomoć. Naš tim eksperata u oblasti finansijskog upravljanja može da vam pomogne da steknete pristup novim tržištima, sredstvima, tehnologijama, kadrovima, intelektualnoj svojini i izvorima finansiranja. Osim pomenutog, PwC može da vam pomogne da izvršite restrukturiranje imovinske osnove i to putem otuđenja nefunkcionalnih sredstava odnosno sporednih segmenata poslovanja.

PwC pruža čitav spektar usluga savetovanja u oblasti spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća i finansijskog savetovanja klijentima u svim sektorima privrede - od usluga pomoći pri sticanju preduzeća do pomoći u obezbeđivanju finansijskih sredstava. Bez obzira na to u kom delu sveta se nalazi vaša kompanija, u mogućnosti smo da u kratkom roku angažujemo lokalne timove koji će primeniti sva svoja stručna znanja i poznavanje lokalnih prilika kako bi se u potpunosti posvetili realizaciji vašeg posla. Bez obzira na to o kom poslu je reč, PwC može da vam pruži čitav spektar usluga kao što su analiza poslovanja, usluge poreskog i pravnog savetovanja.

PwC je u 2014. godini bio angažovan na pružanju usluga finansijskog savetovanja pri zaključivanju 413 ugovora u svetu čija vrednost iznosi preko USD 46 milijardi, od čega se 40% odnosilo na ugovore zaključene u inostranstvu.

Stručni timovi na poslovima u oblasti finansijskog upravljanja unutar mreže kompanija PwC broje preko 2.000 stručnjaka u više 60 PwC kompanija u svetu.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Tanja Gligorević

Direktor, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Pratite nas: