Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Analiza sa aspekta komercijalnog poslovanja

PwC je vodeći savetnik u oblasti usluga  savetovanja kompanijama i investicionim fondovima o ključnim komercijalnim pitanjima koja se javljaju u svim fazama zaključenja ugovora, kao što su:

  • Da li će poslovni plan biti prihvaćen nakon izvršene analize poslovanja?
  • Kako da se maksimalno poveća vrednost kompanije pre prodaje?
  • Kakvi su izgledi za buduće poslovanje kompanije koja je predmet kupovine?
  • Da li je moguće dobiti nezavisno mišljenje o poslovnom planu kompanije?

Globalni Strateški sektor kompanije PwC zapošljava preko 1000 konsultanata za pitanja analize poslovanja, usko specijalizovanih za različite sektore privrede, koji zahvaljujući svom  stručnom znanju i veštinama omogućavaju brzo dijagnostikovanje spornih pitanja koja treba rešiti pre zaključenja ugovora. Svakom članu tima na raspolaganju stoji bogato znanje i iskustvo preko 195.000 stručnjaka u sastavu međunarodne mreže eksperata kompanije PwC.

PwC sarađuje na redovnoj osnovi sa svojim finansijskim i operativnim timovima angažovanim na poslovima analize poslovanja. Shodno tome, zaključci kompanije PwC temelje se na dobro proverenim saznanjima i upotpunjenim stavovima u pogledu svih aspekata transakcije. 

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Tanja Gligorević

Direktor, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Pratite nas: