Finansijsko odlučivanje i finansijska analiza

Stručni tim za pitanja finansijskog odlučivanja i finansijske analize omogućava klijentima da dodatno sagledaju proces odlučivanja. Zahvaljujući zaposlenima sa komercijalnim načinom razmišljanja i iskustvom stečenim  na poslovima u različitim sektorima privrede, obezbeđujemo brza, pragmatična i jasna rešenja. Naše usluge uključuju:

Podršku finansijskim direktorima  u obavljanju poslova kojima se obezbeđuje dodatni kvalitet, kao što je npr. pomoć u:

 • izradi konkretnih, pravovremenih i za korišćenje  jednostavnih Izveštaja rukovodstvu i Odboru direktora
 • poboljšanju tokova gotovine uspostavljanjem strategije upravljanja gotovinom i obrtnim kapitalom i
 • usaglašavanju projektovanih vrednosti sa strateškim planom putem stabilnog i pouzdanog procesa izrade budžeta, planiranja i predviđanja

Izradu modela ugovora (Modeliranje elemenata ugovora) - izgradnja poverenja svih strana u transakciji:

 • Podrška kupovini - povećanje transparentnosti za potrebe investitora i finansijera
 • Podrška prodaji -  povećanje kredibiliteta informacija o rastu i razvoju poslovanja
 • Podrška poveriocima i banci u pregovorima - izrada  scenarija i analize osetljivosti,  procena dobiti
 • Analiza strukture i celovitosti transakcije radi povećanja pravne sigurnosti

Podršku u procesu odlučivanja - U oblastima koje zahtevaju prosuđivanje, obezbeđujemo fokusirano i kompetentno prosuđivanje utemeljeno na bitnim kvalitativnim i kvantitativnim podacima

 • Unapređenje analitike podataka za potrebe procene vrednosti ulaganja
 • Pri odlučivanju o cenama, usmeravanje odluka ka profitabilnim rešenjima na osnovu ponašanja kupaca i konkurencije, efekta na model za izračunavanje profitabilnosti klijenta, zarade i broja donetih odluka
 • Povećanje profitabilnosti kupaca i proizvoda kroz povećanje vidljivosti rezultata poslovanja
 • Ocenjivanje strateških opcija na osnovu stabilnog modela za odmeravanje dokaza

Kontakt

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Direktor, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: