Nezavisna analiza poslovanja

Kada kompanija ostvaruje slabije rezultate od očekivanih, kada se suočava sa teškoćama odnosno krizom u poslovanju, PwC obezbeđuje usluge pregleda poslovanja za potrebe investitora ili, pak, same kompanije. Pomenute usluge pomažu stranama da steknu jasniju sliku o poslovanju i preciznije procene mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Direktor, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: