Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Stečaj preduzeća

U situaciji kada se preduzeće suočava sa finansijskim teškoćama ili mu preti stečaj, PwC može da pomogne u spasavanju poslovanja, pod uslovom da se na vreme preduzmu odgovarajuće mere. Osim pomenutog, PwC može da pomogne interesnim stranama da povrate uložena sredstva u slučaju stečaja.

Pratite nas: