Stečaj preduzeća

U situaciji kada se preduzeće suočava sa finansijskim teškoćama ili mu preti stečaj, PwC može da pomogne u spasavanju poslovanja, pod uslovom da se na vreme preduzmu odgovarajuće mere. Osim pomenutog, PwC može da pomogne interesnim stranama da povrate uložena sredstva u slučaju stečaja.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Direktor, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: